.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 257/2559
ตรวจ
เยี่ยมโครงการสานฝันการกีฬา
สู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่
นาทวี


จังหวัดสงขลา - พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย พล.ท.วิวรรธน์ ปฐมภาคย์ แม่ทัพภาคที่ 4, พล.ต.ต.ธัมมศักดิ์ วาสะศิริ ผู้บังคับการอำนวยการศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้, นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นายพะโยม ชิณวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นายศลใจ วิบูลกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 และคณะ ได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2559 โรงเรียนนาทวีวิทยาคม อำเภอนาทวี

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การเดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่โรงเรียนนาทวีวิทยาคมครั้งนี้ เพื่อทำพิธีเปิดอาคารหอพักนักเรียนในโครงการ และรับทราบผลความคืบหน้าการดำเนินงานของโรงเรียน ซึ่งได้นำนวัตกรรม 4S มาใช้ในการขับเคลื่อนโครงการ รวมทั้งจัดการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย Syllabus (หลักสูตร) Supervision (ระบบดูแล) Support (ผู้สนับสนุน) และ Success (ความสำเร็จ) พร้อมทั้งได้พบปะนักเรียนในโครงการ และให้โอวาทว่า "เด็กโรงเรียนสานฝันฯ ต้องสร้างชื่อเสียงให้โรงเรียน กล่าวคือต้องเรียนดี ประพฤติดี กีฬาเด่น ทำในสิ่งที่ดีงาม สร้างความสุขให้กับครูและผู้ปกครอง และจงทำความฝันให้เป็นความจริง ให้เป็นที่ภูมิใจของทุกคน" โดยกระทรวงศึกษาธิการพร้อมจะให้การดูแลนักเรียนในโครงการและสนับสนุนทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในระดับอุดมศึกษาหรืออาชีวศึกษา ตามความสนใจของนักเรียน

ทั้งนี้ จากการที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีดำริเป็นข้อสั่งการให้กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาสนับสนุนนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้านกีฬาเข้าสู่ระบบการศึกษา เพื่อต้องการให้เด็ก ๆ ได้เรียนและพัฒนาศักยภาพตามความถนัดและความสนใจ อันจะส่งผลถึงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมกับบริบท โดยโครงการนี้ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนอย่างเข้มแข็งจากทุกฝ่าย จนเห็นผลการดำเนินงานในภาพรวมที่ผ่านมา

ซึ่งพบว่านักเรียนมีความรักความสามัคคี มีผลการเรียนดีขึ้น มีความสุข เป็นไปตามแนวทาง “จุดประกายฝัน มุ่งมั่นสู่อนาคต ปรากฏสู่ความสำเร็จ” และพบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูงกว่าร้อยละ 60 รวมทั้งมีนักเรียนของโรงเรียนได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาในระดับต่าง ๆ เช่น นายมูฮัมหมัดฟิตรี อุเซ็ง ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันวิ่งหาดใหญ่มินิมาราธอนนานาชาติ รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปีชาย เป็นต้น และผลสำรวจยังพบด้วยว่าผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อโครงการนี้ในระดับ "ดีมาก" รวมทั้งโรงเรียนได้รับความเชื่อมั่นในการจัดการศึกษาตามแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-กีฬา จากชุมชนเพิ่มมากขึ้นด้วย

ังนั้น จึงได้มีดำริให้ขยายโครงการไปยังภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ เพราะกีฬาเป็นเรื่องที่สร้างสรรค์ ทั้งร่างกาย จิตใจ ความรู้ และคุณธรรม นำสู่คุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตที่ดีได้ ซึ่งจุดเริ่มต้นที่สำคัญ คือ พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และโรงเรียนนาทวีวิทยาคม รวมถึงโรงเรียนอื่นๆ ในโครงการได้พิสูจน์แล้วว่ามีการดำเนินงานได้อย่างมีคุณภาพ สามารถเป็นต้นแบบที่ดีในการพัฒนา

โอกาสนี้ รมช.ศึกษาธิการ ได้กล่าวชื่นชมคณะครู ผู้บริหารการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ที่ได้มีส่วนร่วมและมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานให้ประสบผลสำเร็จเป็นรูปธรรม โดยได้จัดตั้งเป็นกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายที่จะนำไปสู่การพัฒนาที่เข้มแข็ง จึงได้เน้นย้ำขอให้นำวิธีการพัฒนาที่ดีที่ประสบผลสำเร็จ ไปแลกเปลี่ยน ถ่ายทอด และต่อยอดในระดับกลุ่มโรงเรียนต่อไป


บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน/กราฟิก

คณะทำงาน รมช.ศธ. : ข้อมูล/ภาพถ่าย
20/6/2559

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุดของรัฐมนตรี

   
  251 ประชุมกระทรวงฯ 6/2559
  247 รำลึกคุรุวีรชนชายแดนใต้ ที่ปัตตานี
  233 ลงพื้นที่นราธิวาสพัฒนาการศึกษาชายแดนใต้
  228 ศธ.ประชุมแก้ปัญหาเด็กออกกลางคัน
  225 ปาฐกถา Public-Private Partnership
  223 ประชุมองค์กรหลัก 5/2559
  218 ประชุม คกก.นโยบายสะเต็มศึกษา 2/2559
  208 ประชุมกระทรวงฯ 5/2559
  206 หารือกับ ส.ค.อ.ท.
  202 นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ