.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 238/2559
หารือกับหอการค้าออสเตรเลีย


ศึกษาธิการ - พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และนายวณิชย์ อ่วมศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้การต้อนรับและหารือความร่วมมือด้านการศึกษากับ Ms. Alex Cullum ประธานหอการค้า เครือรัฐออสเตรเลีย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2559 ณ ห้องรับรองจันทรเกษม


รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การหารือในครั้งนี้ ได้ขอให้บริษัทของออสเตรเลียซึ่งตั้งอยู่ในประเทศไทยจำนวนประมาณ 180 บริษัท รับนักศึกษาอาชีวศึกษาของไทยเข้าไปฝึกงานระบบทวิภาคีให้มากขึ้น ซึ่งจะมีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาการเรียนการสอนอาชีวศึกษาของไทย ในขณะเดียวกันต้องการให้นักศึกษาอาชีวศึกษาของไทยไปฝึกงานที่ออสเตรเลียให้มากขึ้น

ประธานหอการค้าออสเตรเลีย กล่าวว่า บริษัทของออสเตรเลียในประเทศไทยมีความพร้อมและยินดีที่จะรับนักศึกษาอาชีวศึกษาของไทยไปฝึกงานให้มากขึ้น โดยอาจจะเป็นการจับคู่กันระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษาของไทยกับบริษัทของออสเตรเลีย ในส่วนของการรับนักศึกษาอาชีวศึกษาของไทยไปฝึกงานในบริษัทที่ออสเตรเลียนั้น อาจจะมีเงื่อนไขอื่นๆ ที่จะต้องนำไปพิจารณาประกอบด้วย เช่น การขอวีซ่า ทักษะภาษาอังกฤษ เป็นต้น

นอกจากนี้ หอการค้าออสเตรเลียมีความต้องการร่วมพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เพื่อให้ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมของประเทศทั้งสอง


อรพรรณ ฤทธิ์มั่น
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี : ถ่ายภาพ
9/6/2559

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สอศ.

   
  236 ให้นโยบายผู้บริหารอาชีวศึกษาภาครัฐและเอกชน
  210 ประชุมแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทนักเรียนนักศึกษาอาชีวะ
  209 ลงนามความร่วมมือทวิวุฒิกับเกาหลีใต้
  192 ประชุมคณะกรรมการสานพลังประชารัฐ : รอ.อศ.
  148 อาชีวะอาสา
  107 ประชุม คกก.กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ
  100 ประชุม คกก.สานพลังประชารัฐ ด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ
  089 พิธีเปิด อกท.ครั้งที่ 37 ที่สงขลา
  084 การบริหารจัดการรวมสถานศึกษาอาชีวะภาครัฐ-เอกชน
  049 อาชีวศึกษา ทวิภาคีไทย
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ