.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 288/2559
นิ
ทรรศการสัญจรเฉลิมพระเกียรติ "บัวบาทยาตรา" เฉลิมพระเกียรติฯ
ภาคกลางและภาคตะวันออก ที่เพชรบุรี


จังหวัดเพชรบุรี - นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี ผู้บริหารระดับสูงหน่วยงานภาครัฐ ทูตานุทูต หัวหน้าส่วนราชการในภูมิภาค ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการสัญจรเฉลิมพระเกียรติ "บัวบาทยาตรา" เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2559 เวลา 17.00 น. ณ พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน อำเภอชะอำ โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิด

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานว่าเพื่อแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกันและเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณ พระบรมราโชวาท พระราชดำรัสแนวพระราชดำริ ตลอดจนหลักการทรงงานของทั้งสองพระองค์ให้เป็นที่ประจักษ์แพร่หลาย และให้คนไทยโดยเฉพาะเยาวชนของชาติได้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท น้อมนำแนวทางไปปฏิบัติอันจะเป็นพลังสำคัญ ในการสร้างสรรค์และพัฒนาประเทศให้มีความเจริญรุ่งเรืองมั่นคงยิ่ง ๆ ขึ้นไป

โดยได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภายใต้โครงการ “ปลูกไทย...ในแบบพ่อ” ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมสำคัญ 4 กิจกรรม ได้แก่ 1. การจัดนิทรรศการสัญจรเฉลิมพระเกียรติ“บัวบาทยาตรา” 2. การจัดทำละครเวทีเฉลิมพระเกียรติ“เสียงแห่งความจงรักภักดี : Sounds of Love” 3. การจัดทำละครโทรทัศน์เฉลิมพระเกียรติ“ค่าของแผ่นดิน Pride and Dignity of Thais” และ 4. กิจกรรมเยาวชนอาเซียนเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระยุคลบาท

สำหรับการจัดนิทรรศการสัญจรเฉลิมพระเกียรติ “บัวบาทยาตรา” ถือเป็นจุดเริ่มต้นและเป็นกิจกรรมแรกของโครงการ “ปลูกไทย...ในแบบพ่อ” เนื้อหาของนิทรรศการเป็นการนำเสนอพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตลอดระยะเวลา 70 ปี แห่งการครองราชย์ เชื่อมโยงกับพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ รวมทั้งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่าง ๆ ในรูปแบบ Interactive Exhibition

โดยแบ่งเป็น “7 ทศวรรษแห่งการทรงงาน” ได้แก่ ทศวรรษที่ 1 (พ.ศ. 2489 – พ.ศ.2499) แสงทองปณิธาน ทศวรรษที่ 2 (พ.ศ. 2499 – พ.ศ.2509) ทดลองงานการแก้ไข ทศวรรษที่ 3 (พ.ศ. 2509 – พ.ศ.2519) พระเสโทที่รินไหล ทศวรรษที่ 4 (พ.ศ. 2519 – พ.ศ.2529) เพื่อแผ่นดินปวงประชา ทศวรรษที่ 5 (พ.ศ. 2529 – พ.ศ.2539) สืบคืนวันวัฒนา ทศวรรษที่ 6 (พ.ศ.2539 – พ.ศ.2549) อเนกสุขอนันต์ค่า และทศวรรษที่ 7 (พ.ศ.2549 – พ.ศ.2559) ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

การจัดนิทรรศการดังกล่าว จะสัญจรไปจัดในทุกภูมิภาค รวม 4 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 พื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก จัดในวันที่ 8 – 10 กรกฎาคม 2559 ณ พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 2 พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 3 พื้นที่ภาคใต้ จังหวัดสงขลา และครั้งที่ 4 พื้นที่ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่


บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
ญาณทัธ สิริวัฒน์ : ถ่ายภาพ
ขอบคุณข้อมูล : เว็บไซต์รัฐบาลไทย
11/7/2559

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุดของรัฐมนตรี

   
  279 แนวทางจัดสอบครูวิทย์-คณิต
  272 แถลงข่าวการปรับคะแนน O-NET อังกฤษ ม.3
  265 กกต.-ศธ.ประชุมชี้แจงร่วมมือประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ
  262 การปรับโครงสร้างและการบูรณะอนุรักษ์วังจันทรเกษม
  260 หารือกับ CIE ประเมินกรอบหลักสูตรวิทย์-คณิตระดับมัธยมฯ
  259 หารือกับ สสวท.
  257 ตรวจเยี่ยมโครงการสานฝันการกีฬาฯ ที่นาทวี จ.สงขลา
  251 ประชุมกระทรวงฯ 6/2559
  247 รำลึกคุรุวีรชนชายแดนใต้ ที่ปัตตานี
  233 ลงพื้นที่นราธิวาสพัฒนาการศึกษาชายแดนใต้
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ