.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 273/2559
ก.ค.ศ.อนุมัติครูเชี่ยวชาญ 5 ราย


นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (เลขาธิการ ก.ค.ศ.) เปิดเผยว่าในการประชุม อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันพุธที่ 22 มิถุนายน 2559 ได้มีมติอนุมัติให้ข้าราชการครู 5 ราย เลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ดังนี้

หลักเกณฑ์ฯ ว 17/2552 เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จำนวน 2 ราย ดังนี้

1) นางพรทิวา พละเอ็น  โรงเรียนคำใหญ่วิทยา  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
2) นางวรรษิดา พิทักษ์พิเศษ  โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง จังหวัดราชบุรี  สพม.เขต 8

หลักเกณฑ์ฯ ว 13/2556 เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จำนวน 3 ราย ดังนี้

1) นายนิพน แจ่มแจ้ง  โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร  สพม.เขต 2
2) นางประไพ อ่อนสลุง  โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม จังหวัดลพบุรี  สพม.เขต 5
3) นางนิภาภรณ์ ขำปาน  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี  สพม.เขต 3


ดรุวรรณ บุญมาก
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
1/7/2559

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สป.

   
  271 ประชุมกองทุนสงเคราะห์
  246 เปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ ประจำตำบล
  239 ผลประชุม ก.ค.ศ. 5/2559
  237 ผลประชุม กช. 2/2559
  224 ก.ค.ศ.อนุมัติเชี่ยวชาญ 14 ราย
  222 ให้นโยบายในการประชุมสัมมนาผู้บริหาร รร.เอกชน
  215 รมช.ศธ.ลงพื้นที่เยี่ยมนักเรียนเหยื่อไฟไหม้ที่เชียงราย
  196 ประชุม ก.ค.ศ.4/2559
  182 ก.ค.ศ.อนุมัติเชี่ยวชาญ 7 ราย
  176 ประชุมกับ ค.ต.ป.ประจำกระทรวงศึกษาธิการ
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ