โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 27/2559
พิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2558

หอประชุมคุรุสภา – พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2558 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2559 โดยมี พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, พ.อ.ณัฐพงษ์ เพราแก้ว เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา พร้อมทั้งผู้บริหาร ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธี

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวคำปราศรัยภายหลังพิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติฯ ว่า การที่ได้มีโอกาสมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติฯ ให้กับบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างมาก เนื่องจากมีโอกาสได้พบกับครูในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอาจจะมีความรู้สึกว่าอยู่ไกลจากผู้บังคับบัญชาบ้าง ซึ่งต้องยอมรับว่าการเข้าถึงครูโดยตรงกว่า 400,000 คน จากโรงเรียนกว่า 30,000 แห่งทั่วประเทศนั้นเป็นเรื่องยาก การได้มามอบรางวัลในวันนี้จึงถือเป็นโอกาสดีที่ได้มาพบปะกับครูที่อยู่ห่างไกล และขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงสำหรับครูทุกท่านที่ได้รับรางวัล เนื่องจากรางวัลนี้เป็นรางวัลที่มอบให้กับผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูอย่างครบถ้วน

อย่างไรก็ตาม การได้รับรางวัลดังกล่าว หมายถึงทุกท่านอยู่บนหลังเสือแล้ว ความดีที่เคยกระทำมาก่อนหน้านี้ก็ควรรักษาและกระทำต่อไป หากมีสิ่งใดยังขาดตกบกพร่องก็ให้ดำเนินการแก้ไข เพราะไม่มีใครดีสมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ และขอให้ถ่ายทอดความดี คุณธรรมจริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตให้กับลูกศิษย์ทุกคนด้วย พร้อมทั้งขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ทำการคัดเลือกผู้ที่ได้รับรางวัล ซึ่งเห็นได้ชัดว่าทุกคนมีบุคลิกและลักษณะของความเป็นครูที่เหมาะสมกับการเป็นตัวอย่างที่ดีของเด็กและเยาวชน

โอกาสนี้ รมว.ศึกษาธิการ ได้รับชมวีดิทัศน์ชุด “คุรุสดุดี” พร้อมทั้งรับฟังเพลงพระคุณที่สาม เพื่อระลึกถึงพระคุณครูพร้อมกับผู้เข้ารับรางวัลทุกท่าน และกล่าวแสดงความรู้สึกว่า ต้องการให้ครูทุกคนตระหนักถึงพระคุณของครูและนึกถึงลูกศิษย์ของตนที่มีความคาดหวังให้ครูปฏิบัติหน้าที่ของครู ดังเช่นเนื้อหาที่ปรากฏในเพลงพระคุณที่สาม


สำหรับพิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” พร้อมเกียรติบัตรให้กับผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษานี้ ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2535 จนถึงปัจจุบัน โดยมีผู้ได้รับรางวัลดังกล่าวแล้วจำนวน 12,962 คน สำหรับพิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติฯ ในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 60 พ.ศ.2559 จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน ยกย่อง และผดุงเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ซึ่งคุรุสภาได้พิจารณาหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาในปี 2558 โดยมีครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกสังกัดได้รับการคัดเลือกจำนวนทั้งสิ้น 1,013 คน และเข้าร่วมพิธีรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติฯ ในวันนี้จำนวน 922 คน

ทั้งนี้ บุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติฯ จะต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ ทั้ง 5 ข้อ ได้แก่ จรรยาบรรณต่อตนเอง, จรรยาบรรณต่อการประกอบวิชาชีพ, จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ, จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ และจรรยาบรรณต่อสังคม อีกทั้งต้องเป็นผู้ที่มีความเสียสละอุทิศตน เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญ รวมทั้งเป็นที่เคารพยกย่องอย่างสูงของศิษย์และบุคคลทั่วไป

อนึ่ง เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” มีลักษณะเป็นรูปพระพฤหัสบดี มีกวางเป็นพาหนะ พระหัตถ์ขวาถือดอกบัว พระหัตถ์ซ้ายถือพระขรรค์ มีรัศมีเป็นปริมณฑลล้อมรอบ ทำด้วยโลหะสีทองแดง โดยมีความหมายว่าเป็นครูของเทวดาในทางวิชาความรู้


ถ่ายภาพ : อรพรรณ ฤทธิ์มั่น


อรพรรณ ฤทธิ์มั่น
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
17/1/2559

Follow us on TwitterFind us on Facebook

 

 

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุด
 ของรัฐมนตรี

   
026 วันครูครั้งที่ 60  
023 หารือกับอนุกรรมาธิการกิจการคนพิการ สนช.  
022 จักรยานพระราชทาน  
020 แถลงข่าวการจัดงานวันครู  
008 ประชุมชี้แจงเชิงลึก รร.คุณธรรม  
006 ผลประชุมกระทรวงศึกษาธิการ 1/2559  
005 หารือ คกก.ภาครัฐและเอกชนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ กลุ่ม 11  
481 ประชุมองค์กรหลัก 30 ธ.ค.2558  
477 ผู้บริหาร ศธ.ร่วมอวยพรปีใหม่ 2559  
47หารือกับ รมว.ทก .ร่วมมือสนับสนุน ICT เพื่อการศึกษา  
47หารือกับคณะกรรมการ สสวท.  
469 ศธ.แถลงผลงานรอบ 1 ปี  
468 คำขวัญวันเด็กแห่งชาติปี 2559  

 

 

Bookmark and Share

กรณีนำ "ภาพ-ข่าว"
จากสำนักงานรัฐมนตรีไปเผยแพร่
ในเว็บไซต์ของท่าน
กรุณาให้เครดิตแหล่งที่มาด้วย
ขอขอบคุณ

 

 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ