โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 11/2559
รมช.ศธ.เปิดงาน
วันเด็กแห่งชาติ ที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัดสงขลา - พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 เมื่อวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559 ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) สงขลา เขต 3 อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา โดยมี พ.อ.รัตนะโชติ อ่างทอง ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากร สพป.สงขลา เขต 3 ให้การต้อนรับและร่วมงาน

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ได้รับมอบหมายจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้มาเป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ซึ่งจัดขึ้นเป็นภาพรวมของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ที่นี้ เพื่อเป็นการคืนความสุขให้กับคนในชาติ เป็นการให้ความรู้และการเรียนรู้แก่เด็กและเยาวชน พร้อมทั้งส่งความรักและความปรารถนาดีแก่พ่อแม่ ผู้ปกครอง ตลอดจนประชาชน ซึ่งรัฐบาลตระหนักและระลึกเสมอว่า เด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุดของประเทศ ควรที่จะต้องได้รับการพัฒนาดูแลให้มีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อให้เป็นกำลังสำคัญของชาติบ้านเมืองทั้งในวันนี้และในอนาคต

สำหรับคำขวัญวันเด็กแห่งชาติที่นายกรัฐมนตรีมอบให้ในปีนี้ คือ "เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต" เพื่อให้ผู้ใหญ่ทั้งหลายได้ใช้เป็นแนวทางในการสอนและแนะนำแก่เด็กๆ เพื่ออบรมบ่มเพาะให้เป็นเด็กดี ที่ต้องคิดดี พูดดี ทำดี มีความหมั่นเพียรในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ ที่มีประโยชน์ และแสวงหาความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ ตลอดจนเป็นผู้อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามด้วย

จึงขอแสดงความขอบคุณทุกฝ่าย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชนต่างๆ ตลอดจนดารา นักแสดง และนักกีฬา ที่มาร่วมจัดงานเพื่อสร้างบรรยากาศแห่งความสุขและความสำราญแก่เด็ก เยาวชน และผู้ปกครองในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

โอกาสนี้ รมช.ศึกษาธิการ ได้มอบทุนการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการแก่นักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวม 17 คน พร้อมทั้งกล่าวด้วยว่า ที่ผ่านมารัฐบาลมีความพยายามที่จะแก้ปัญหา จนถึงขณะนี้สถานการณ์ต่างๆ เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นด้วยความร่วมมือจากทั้งฝ่ายความมั่นคง ข้าราชการ ภาคเอกชน และประชาสังคม เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยและความสบายใจของประชาชนในพื้นที่ ดั่งเช่นภาพความสุขในการจัดงานวันเด็กในวันนี้

จากนั้น รมช.ศึกษาธิการ ได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนและสถานศึกษา รวม 17 แห่ง เพื่อนำไปจัดกิจกรรมกีฬาในโรงเรียน ที่จะเป็นการสร้างสรรค์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทั้งทางสติปัญญา ด้านจิตใจ อารมณ์ และสังคมต่อไป


ถ่ายภาพ : นวรัตน์ รามสูต

ภายหลังเสร็จสิ้นงาน รมช.ศึกษาธิการ และคณะผู้บริหาร เดินทางไปจังหวัดยะลา เพื่อตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติที่โรงเรียนนิบงชินูปถัมภ์ อำเภอเมืองยะลา  โดยได้มอบทุนการศึกษาศึกษาแก่นักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และมอบจักรยานแก่นักเรียนในสถานศึกษาพื้นที่จังหวัดยะลา พร้อมเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆ อาทิ กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ กิจกรรมหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬา กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ เป็นต้น


นวรัตน์ รามสูต
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
9/1/2559

Follow us on TwitterFind us on Facebook

 

 

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี
 เกี่ยวกับ สป.

 

 

010 วันเด็กแห่งชาติ
009 นำเด็กเยาวชนดีเด่นเข้าพบนายกฯ
001 แถลงข่าวการจัดงานวันเด็ก
480 ก.ค.ศ.อนุมัติครู-ผู้บริหารเชี่ยวชาญ 31 ราย
476 ยูเนสโกประกาศภูเก็ตเป็นเมืองแห่งความสร้างสรรค์ด้านอาหารปี 2558
462 ผลประชุม คกก.บห.ลูกเสือแห่งชาติ
460 ก.ค.ศ.เห็นชอบเกณฑ์ย้าย ผอ./รอง ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา
459 ผลประชุม ก.ค.ศ. 12/2558 (1)
454 ศธ.ประกาศความพร้อมเข้าสู่อาเซียน
445 เห็นชอบแนวทางการอุดหนุนของรัฐในการจัดการศึกษาเอกชนอย่างยั่งยืน
441 หารือปัญหานักเรียนทะเลาะวิวาทกับ รมว.ยธ.
439 ก.ค.ศ.อนุมัติเชี่ยวชาญ 35 ราย
438 ปล่อยคาราวานจิตอาสาวันเฉลิมพระเกียรติฯ

 

 

Bookmark and Share

กรณีนำ "ภาพ-ข่าว"
จากสำนักงานรัฐมนตรีไปเผยแพร่
ในเว็บไซต์ของท่าน
กรุณาให้เครดิตแหล่งที่มาด้วย
ขอขอบคุณ

 

 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ