โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 1/2559
ศธ.แถลงข่าวการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2559

วันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2559 : พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และ พ.ต.อ.ศุภกิจ ต่อบุญ ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลดุสิต ร่วมแถลงข่าวการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ภายใต้คำขวัญ “เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต” โดยมี พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ นักเรียน ผู้ปกครอง และสื่อมวลชน เข้าร่วมกว่า 100 คน

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การจัดงานวันเด็กแห่งชาติในปีนี้ นับเป็นครั้งที่ 59 ซึ่งจากประวัติของการจัดงานวันเด็กแห่งชาติมีขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2498 ด้วยหลักคิดสำคัญ 3 ประการ คือ เพื่อให้ประชาชนและผู้ใหญ่ให้ความสำคัญต่อเด็กและเยาวชน เพื่อกระตุ้นเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ ให้มีการเตรียมตัวเตรียมความพร้อมตนเอง และเพื่อให้งานวันเด็กทุกๆ ปี มีส่วนช่วยในการพัฒนาเด็กด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ที่หลากหลาย ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อยู่แล้ว โดยเฉพาะงานสำคัญที่นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ดำเนินการคือ การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต ที่จะต้องเริ่มพัฒนาเด็กตั้งแต่ตัวเล็กๆ ระดับอนุบาล เพื่อที่จะสร้างคนพันธุ์ใหม่ (Generation) ที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี มีวินัย มีคุณธรรม และจะนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองของประเทศไทย

กระทรวงศึกษาธิการได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่กำลังเติบโตและพร้อมสู่การเป็นอนาคตของชาติอย่างมีคุณภาพ จึงได้จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญวันเด็กประจำปีนี้ว่า “เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต” และสำหรับการจัดงานวันเด็กในปีนี้ได้ใช้แนวคิด “Kids Carnival : เทศกาลแห่งความสุข ...สนุก เหนือจินตนาการ” เน้นความสนุกสำหรับเด็กด้วยกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ การฝึกทักษะตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ กิจกรรมโตไปไม่โกงและกิจกรรมสนับสนุนการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ที่จะมอบให้ในวันเด็กแห่งชาติปีนี้

ซึ่งต้องขอฝากให้ทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นครู พ่อแม่ผู้ปกครอง และผู้ใหญ่ ช่วยกันนำคำขวัญไปสื่อสารและถ่ายทอดให้เด็กได้เข้าใจถึงความหมายของทั้ง 4 คำ คือ “เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต” เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ ที่จะสอดรับกับมิติใหม่ของการศึกษาไทย ที่มิใช่สอนให้เด็กท่องจำเพียงอย่างเดียว แต่ต้องสื่อสารให้เด็กเข้าใจความหมาย เมื่อเข้าใจก็คิดวิเคราะห์ได้ และเมื่อนั้นเด็กก็จะนำไปปฏิบัติได้ด้วย

สำหรับกิจกรรมหลักวันเด็กปีนี้ ประกอบด้วย

1) กิจกรรมการนำเด็กและเยาวชนดีเด่นและนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศ ประจำปี 2558  เข้าเยี่ยมคารวะและรับโอวาทและโล่รางวัลจากนายกรัฐมนตรี ในวันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2559 เวลา 13.00 น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล สำหรับปีนี้มีเด็กและเยาวชนได้รับการพิจารณาคัดเลือกจำนวน 772 คน แบ่งเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น จำนวน 544 คน เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ จำนวน 228 คน

2) กิจกรรมพิธีเปิดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ส่วนกลาง ในวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559 ณ สนามเสือป่า เวลา 8.30-18.00 น. โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

3) กิจกรรมพิธีเปิดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559 ตั้งแต่เวลา 8.30 น.เป็นต้นไป ที่กระทรวงศึกษาธิการส่วนหน้า สำนักงานศึกษาธิการ ภาค 12 จังหวัดยะลา และในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดงาน

สำหรับหนังสือวันเด็กประจำปี 2559 นี้ กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดพิมพ์หนังสือวันเด็กแห่งชาติโดยใช้ชื่อว่า “ร้อยรักเป็นหนึ่งเดียว” โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วรธัมโมวาทของผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช คำขวัญและสารของนายกรัฐมนตรี สารของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ,
ส่วนที่ 2 ผลงานของนักเขียนรับเชิญ ได้แก่ นิทานของพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี เรื่อง พระอรหันต์อยู่ไหน และบทความสร้างแรงบันดาลใจจากน้องทาม เด็กชายวรรธนะ คำอินทร์ หนูน้อยนักปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ “Bike for Mom” และกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “Bike for Dad”, ส่วนที่ 3 ผลงานเขียนของนักเรียน โดยได้จัดพิมพ์จำนวน 3 แสนเล่ม

รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวเพิ่มเติมว่า กิจกรรมในวันเด็กแห่งชาติปีนี้ กระทรวงศึกษาธิการจัดเตรียมกิจกรรมสำหรับเยาวชนที่เข้ามาร่วมงาน จากแนวคิด “Kids Carnival” โดยภายในงานแบ่งกิจกรรมออกเป็น 4 โซนหลัก ได้แก่

- Zones Smart Kids ประกอบด้วยนิทรรศการเยาวชนดีเด่นและนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศ กิจกรรมฝึกทักษะด้านกีฬา และกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องอาหารและภาษาอาเซียน

- Zone Happy Kids ประกอบด้วยเวทีตำรวจ การขายขนมราคาถูกแบบไม่มีคนขาย (จ่ายเงินทอนเงินเอง) การเก็บขยะมาแลกกับการให้อาหารม้าหรือให้นมปลาคราฟ การเขียนการ์ดให้กำลังใจผู้ป่วยเด็ก สวนสัตว์ขนาดเล็ก (Mini Zoo) เป็นต้น

- Zone Plearn Kids ประกอบด้วยกิจกรรมร้องเพลง กิจกรรมการเต้น กิจกรรมฝึกทักษะด้านศิลปะ วาดภาพ ระบายสี เพ้นท์หน้า ตามความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก ๆ

- Zone Kids Land ประกอบด้วยกิจกรรมบนเวทีกลาง อาทิการแสดงความสามารถของนกเหยี่ยวการแสดงจากซุปเปอร์ฮีโร่ การแสดงจากแมสคอท การเล่นเกมส์แจกของรางวัล เป็นต้น


ถ่ายภาพ : ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี
กราฟิก : บัลลังก์ โรหิตเสถียร

พ.ต.อ.ศุภกิจ ต่อบุญ ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลดุสิต กล่าวว่า ได้เตรียมความพร้อมของกำลังเจ้าหน้าที่จำนวนมาก เพื่ออำนวยความสะดวกการจราจรและรักษาความปลอดภัยให้แก่เด็กๆ ตลอดจนผู้ปกครองและประชาชน ทั้งภายในบริเวณงานและโดยรอบการจัดงานอย่างเต็มกำลัง

ทั้งนี้ งานวันเด็กแห่งชาติที่สนามเสือป่า จะเปิดให้เด็ก เยาวชน และประชาชน มาร่วมงานในวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559 ตั้งแต่เวลา 8.30 – 18.00 น.


นวรัตน์ รามสูต
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
4/1/2559

Follow us on TwitterFind us on Facebook

 

 

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี
 เกี่ยวกับ สป.

 

 

480 ก.ค.ศ.อนุมัติครู-ผู้บริหารเชี่ยวชาญ 31 ราย
476 ยูเนสโกประกาศภูเก็ตเป็นเมืองแห่งความสร้างสรรค์ด้านอาหารปี 2558
462 ผลประชุม คกก.บห.ลูกเสือแห่งชาติ
460 ก.ค.ศ.เห็นชอบเกณฑ์ย้าย ผอ./รอง ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา
459 ผลประชุม ก.ค.ศ. 12/2558 (1)
454 ศธ.ประกาศความพร้อมเข้าสู่อาเซียน
445 เห็นชอบแนวทางการอุดหนุนของรัฐในการจัดการศึกษาเอกชนอย่างยั่งยืน
441 หารือปัญหานักเรียนทะเลาะวิวาทกับ รมว.ยธ.
439 ก.ค.ศ.อนุมัติเชี่ยวชาญ 35 ราย
438 ปล่อยคาราวานจิตอาสาวันเฉลิมพระเกียรติฯ
431 ศธ.จัดงานวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2558
425 ความก้าวหน้า ICT เพื่อการศึกษา
417 วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

 

 

Bookmark and Share

กรณีนำ "ภาพ-ข่าว"
จากสำนักงานรัฐมนตรีไปเผยแพร่
ในเว็บไซต์ของท่าน
กรุณาให้เครดิตแหล่งที่มาด้วย
ขอขอบคุณ

 

 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ