.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 90/2559
รมว.ศธ.เปิดเผยความคิดเห็นเกี่ยวกับนิด้าโพล

 


ศึกษาธิการ - พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยต่อสื่อมวลชนเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 เกี่ยวกับผลการสำรวจความคิดเห็นของนิด้าโพล ในช่วงระหว่างวันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2559 ต่อการทำงานของคณะรัฐมนตรีในรัฐบาล "พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา"  

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า โดยส่วนตัวแล้วมีความเห็นว่าตนน่าจะอยู่อันดับ 1 ที่ประชาชนไม่ประทับใจ เพราะยังไม่พอใจตัวเองเหมือนกัน ยังทำงานไม่ทันใจตัวเอง เนื่องจากการแก้ปัญหากระทรวงศึกษาธิการในแต่ละประเด็นนั้น รายละเอียดต่าง ๆ จะมีความเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกันทั้งหมด เมื่อแก้จุดนี้อาจจะกระทบอีกหลายฝ่าย จึงต้องพิจารณาให้ดีและอาจต้องใช้เวลาในการแก้ปัญหา อย่างไรก็ตาม เราต้องดูตัวเองว่าประชาชนรู้สึกกับเราอย่างไร

สำหรับผลการสำรวจที่เปิดเผยออกมานั้น เป็นการสะท้อนความรู้สึกของประชาชนทั่วไป และเราก็รับฟัง แต่ก็ต้องการทราบรายละเอียดจากผลการสำรวจว่า ประชาชนไม่ประทับใจในเรื่องอะไรบ้าง และคนกลุ่มใดบ้างที่ไม่ประทับใจ จะได้แก้ปัญหาได้ตรงจุด เพราะผลการสำรวจมาจากกลุ่มประชากรที่หลากหลาย ซึ่งมีความแตกต่างในเรื่องของถิ่นที่อยู่ ช่วงอายุ และอาชีพ จึงมีความเห็นว่าทุกกระทรวงคงต้องการรู้รายละเอียดเช่นกัน มิเช่นนั้นอาจกลายเป็นการแก้ปัญหาในส่วนที่ประชาชนประทับใจอยู่แล้วก็เป็นได้

ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการนั้น มีแนวคิดที่จะทำการสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของบุคลากรภายในกระทรวงด้วยเช่นกัน ขณะนี้ได้มอบให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเตรียมดำเนินการสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจในทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีกลุ่มตัวอย่างคือบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการทั่วประเทศ เพื่อดูว่าทิศทางการดำเนินนโยบายควรเป็นไปในทิศทางใด โดยคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 2 เดือนจึงแล้วเสร็จ เนื่องจากต้องออกแบบคำถามให้ดีเพื่อไม่ให้เกิดการสื่อสารที่ผิดพลาด และคำถามต้องไม่ยาวเยิ่นเย้อเกินไป ทั้งนี้ ในช่วงเวลาที่ผ่านมากระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นแล้วในระดับหนึ่ง แต่ประชากรกลุ่มตัวอย่างยังน้อยเกินไป และยังไม่ได้ดำเนินการในรูปของการสำรวจความคิดเห็นอย่างชัดเจน

สำหรับความคิดเห็นจากศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ซึ่งได้ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2559 จากประชาชนทั่วประเทศ กระจายทุกระดับการศึกษา และอาชีพ รวมทั้งสิ้น 1,252 หน่วยตัวอย่าง เนื่องในการทำงานครบรอบ 1 ปี 6 เดือน ของนายกรัฐมนตรี "พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา" ซึ่งผลสำรวจบางส่วนปรากฏว่าประชาชนไม่ประทับใจในการทำงานของคณะรัฐมนตรี รัฐบาลฯ 5 อันดับแรก ดังนี้ อันดับ 1 ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 42.96 ระบุว่าไม่ประทับใจ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, รองลงมา อันดับ 2 ร้อยละ 36.40 ระบุว่าเป็น นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์, อันดับ 3 ร้อยละ 35.60 ระบุว่าเป็น นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์, อันดับ 4 ร้อยละ 35.36 ระบุว่าเป็น พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และอันดับ 5 ร้อยละ 34.96 ระบุว่าเป็น นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (ข้อมูลจาก เว็บไซต์ นิด้าโพล)


ภายหลังการให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าว, รมว.ศึกษาธิการ ได้รับมอบหนังสือเรื่อง "จัดตั้งการศึกษาทางเลือก" จากผู้แทนนักศึกษาของสมาพันธ์การศึกษาทางเลือกแห่งประเทศไทย เพื่อเสนอให้มีการจัดตั้งการศึกษาทางเลือก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับนักเรียนที่ไม่จบการศึกษาและหลุดจากระบบการศึกษา และนำผู้ที่พลาดโอกาสทางการศึกษาในระบบ เช่น กลุ่มเยาวชนที่ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร กลุ่มด้อยโอกาสยากจน กลุ่มเด็กเกเร หรือกลุ่มผู้ที่พ้นโทษ กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาอีกครั้งในลักษณะต่อยอดหรือเพิ่มเติม เพื่อให้มีจุดยืนในสังคม สามารถประกอบอาชีพได้ ไม่เป็นภาระต่อสังคมและประเทศชาติ

ทั้งนี้ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การศึกษาทางเลือกนั้นเป็นแนวคิดที่ดี เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่ต้องดูแลเด็กที่หลุดจากระบบการศึกษา หากสามารถนำเยาวชนกลุ่มดังกล่าวกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาได้จะเป็นเรื่องดีแน่นอน โดยจะต้องพิจารณาวิธีการการดำเนินการต่อไป


อรพรรณ ฤทธิ์มั่น, บัลลังก์ โรหิตเสถียร : สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี :
ถ่ายภาพ
26/2/2559

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุดของรัฐมนตรี

   
  081 ลงพื้นที่ติดตามผลการยกระดับคุณภาพการศึกษาที่ยะลา
  078 หารือกับ สทศ.
  069 แถลงข่าวชี้แจงการสอบ O-NET
  063 ระชุมพัฒนาคุณภาพการศึกษาจชต. ที่สงขลา
  062 ตรวจเยี่ยมสอบ O-NET ที่ รร.วัดนวลนรดิศ
  057 หารือ e-Library กับเซ็นทรัลกรุ๊ป
  056 ผลประชุมกระทรวง 2/2559
  055 ตอบกระทู้ถาม สนช."นโยบายการศึกษาเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้คนไทย"
  050 ภารกิจ รมช.ศธ.ที่ขอนแก่น
  048 หารือการทดสอบกับ สทศ.
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)