.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 86/2559
ศธ.เป็นเจ้าภาพจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
เนื่องในเทศกาล
มาฆบูชา


พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นางสาวอาภรณ์ แก่นวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา, นายสุภัทร จำปาทอง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งคณะผู้บริหาร ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ นักเรียนนักศึกษา ตลอดจนพุทธศาสนิกชน ร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา พ.ศ.2559 ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการเป็นเจ้าภาพจัดขึ้น เมื่อค่ำวันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559 ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ

เมื่อเวลา 18.45 น. พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ ประธานในพิธีเดินทางมาถึง ได้สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้นในเวลา 19.15 น. สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ เจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เข้าประจำอาสน์สงฆ์ ภายในพระอุโบสถ โดยมี รมช.ศึกษาธิการ และประชาชนร่วมสักการะ

เวลา 19.30 น. หัวหน้าอุบาสก อุบาสิกาของวัดราชบพิธฯ นำกล่าวคำบูชาเนื่องในวันมาฆบูชา จากนั้นประธานในพิธีเดินนำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการ นักเรียนนักศึกษา และพุทธศาสนิกชน เวียนเทียนรอบพระอุโบสถ 3 รอบ ในขณะที่ฆราวาสเวียนเทียน พระสงฆ์วัดราชบพิธฯ ทำวัตรเย็น เมื่อจบแล้วหัวหน้าอุบาสก อุบาสิกา นำอาราธนาธรรม พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา กัณฑ์ที่ 1 จบ

ต่อมา ประธานในพิธีถวายปัจจัยและเครื่องกัณฑ์เทศน์ พร้อมด้วยหนังสือที่ระลึกของกระทรวงศึกษาธิการ และกราบลาพระสงฆ์ในเวลาประมาณ 20.30 น.


บัลลังก์ โรหิตเสถียร : สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี : ถ่ายภาพ

23/2/2559

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สป.

   
  083 กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
  068 วันการศึกษาเอกชน
  058 ผลประชุม กช.1/2559
  053 ก.ค.ศ.อนุมัติเชี่ยวชาญ 36 ราย
  052 การศึกษาในถิ่นทุรกันดาร
  046 ผลประชุม ก.ค.ศ.1/2559
  011 วันเด็กแห่งชาติ ที่ชายแดนใต้
  010 วันเด็กแห่งชาติ
  009 นำเด็กเยาวชนดีเด่นเข้าพบนายกฯ
  001 แถลงข่าวการจัดงานวันเด็ก
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ