.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 62/2559
ตรวจเยี่ยมการสอบ O-NET ที่ รร.วัดนวลนรดิศ
ปีแรกที่ลดการสอบเหลือ 5 กลุ่มสาระฯ

 


โรงเรียนวัดนวลนรดิศ - นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. และผู้บริหารจากสำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เดินทางไปตรวจเยี่ยมการสอบแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 ณ สนามสอบโรงเรียนวัดนวลนรดิศ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เมื่อวันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 โดยนายขจิตพันธ์ สุวรรณสิริภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนวลนรดิศ ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมสนามสอบ

นายขจิตพันธ์ สุวรรณสิริภักดิ์ เปิดเผยว่า สนามสอบโรงเรียนวัดนวลนรดิศ มีผู้มีสิทธิ์สอบ 1,156 คน จำนวน 40 ห้องสอบ มีเด็กพิเศษ 4 คน โดยมีนักเรียนสอบแข่งขันจาก 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ โรงเรียนฐานปัญญา โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ และโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ ซึ่งได้ดำเนินการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์  เปิดเผยว่า การสอบแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 จัดสอบพร้อมกันทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2559 มีผู้มีสิทธิ์สอบทั่วประเทศ 440,592 คน ใน 18 ศูนย์สอบ 413 สนามสอบ ในจำนวนนี้มีเด็กพิเศษที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น (ตาบอด และตาเลือนราง) 63 คน ปีนี้เป็นปีแรกที่มีการปรับลดจำนวนวิชาที่ใช้สอบลงจากเดิม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เหลือ 5 กลุ่มสาระฯ โดยวันที่ 6 กุมภาพันธ์ สอบวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ส่วนวันที่ 7 กุมภาพันธ์ สอบวิชาภาษาไทย และวิทยาศาสตร์ โดยจะประกาศผลสอบวันที่ 21 มีนาคม 2559

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวว่า ต้องการให้ สทศ. ประกาศรายละเอียดของข้อสอบโอเน็ต รวมทั้งข้อสอบอื่นๆ ให้นักเรียนทุกคนทราบล่วงหน้าว่าจะสอบอะไรบ้าง เพราะทุกวันนี้ สทศ. บอกเพียงขอบเขตของข้อสอบเท่านั้น ไม่ได้บอกสเป็คว่าจะออกเรื่องอะไร แบบไหน อย่างไร ซึ่งคิดว่าการสอบที่ดีไม่ใช่ให้เด็กมาคาดเดาเอาเองว่าจะออกอะไร และการสอบต้องไม่ใช่การจับผิดเด็กว่าทำได้หรือไม่ได้ แต่ต้องช่วยพัฒนาเด็กด้วย

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาอยากให้มั่นใจว่ากระทรวงศึกษาธิการไม่ได้ละเลยเรื่องการทำให้ข้อสอบมีมาตรฐานมากขึ้น ซึ่งต้องการให้มีการเชิญหน่วยงานภายนอกจากต่างประเทศที่ได้มาตรฐาน เช่น ศูนย์ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติสิงคโปร์ ฯลฯ มาประเมินว่าข้อสอบและการจัดสอบยังมีส่วนใดที่ต้องปรับปรุงและพัฒนา

บัลลังก์ โรหิตเสถียร : รายงาน
ขอบคุณ : ภาพถ่ายจาก ETVmac (weth@etvMAC.tv)
7/2/2559

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุดของรัฐมนตรี

   
  057 หารือ e-Library กับเซ็นทรัลกรุ๊ป
  056 ผลประชุมกระทรวง 2/2559
  055 ตอบกระทู้ถาม สนช."นโยบายการศึกษาเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้คนไทย"
  050 ภารกิจ รมช.ศธ.ที่ขอนแก่น
  048 หารือการทดสอบกับ สทศ.
  041 I Speak English เพื่อชีวิตที่ Better
  040 โครงการมาร์ชชิ่งความดี ปี 3
  033 ผลประชุมองค์กรหลัก 1/2559
  032 ผลประชุม คกก.ขับเคลื่อนแผนการศึกษาชายแดนใต้
  030 มอบนโยบายสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ