.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 57/2559
หารือความร่วมมือกับเซ็นทรัลกรุ๊ปในการจัดทำ e-Library แก่เด็กไทย

พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายอนุสรณ์ ฟูเจริญ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ และคณะผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ประชุมหารือร่วมกับคณะผู้บริหารบริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด หรือเซ็นทรัลกรุ๊ป เกี่ยวกับการลงนามความร่วมมือในการจัดทำห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเด็กและเยาวชนไทย เมื่อวันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การหารือร่วมกันในครั้งนี้ เนื่องจากเซ็นทรัลกรุ๊ปต้องการที่จะสนับสนุนงบประมาณในการจัดทำห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Library) เพื่อเด็กและเยาวชนไทย ทั้งการจัดทำแอพพลิเคชัน การนำหนังสือมาบรรจุใน e-Library เพื่อร่วมกันส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้แก่เด็กไทย โดยโครงการนี้เป็นโครงการหนึ่งของคณะกรรมการภาครัฐและเอกชนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ หรือสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาผู้นำ และเชื่อมโยงกับโครงการดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เตรียมเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตไปยังโรงเรียนทั่วประเทศอย่างเต็มรูปแบบภายในปี 2560 ด้วย

ดังนั้น จึงได้มีการหารือร่วมกันในครั้งนี้ ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบให้ตั้งคณะทำงานร่วมกัน เพื่อพิจารณาร่างกรอบการลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกับเซ็นทรัลกรุ๊ป รวมทั้งพิจารณา Content ที่จะบรรจุใน e-Library ซึ่งต้องมีหนังสือทั้งเรื่องที่ "ต้องรู้" และ "ควรรู้" รวมทั้งได้ฝากโจทย์ให้ร่วมพิจารณาการจัดทำหมวดหมู่ในการค้นหาหนังสือที่สอดคล้องกับการเรียนการสอนตามหลักสูตรด้วย


นายวรวุฒิ อุ่นใจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เซ็นทรัลกรุ๊ปต้องการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนไทยรักการอ่าน และสนุกกับการเรียนรู้ จึงได้จัดทำโครงการ e-Library สำหรับเด็กไทย โดยบริษัทจะให้การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการทั้งหมด ตั้งแต่จัดทำแอพพลิเคชั่น ซื้อลิขสิทธิ์หนังสือต่างๆ เข้ามาไว้ในคลังห้องสมุด โดยเป็นไปในลักษณะการให้นักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษาทั่วประเทศทุกที่ที่มีอินเทอร์เน็ต สามารถเข้าถึงหนังสือดีๆ โดยสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ฟรี รวมถึงการให้บริการตอบข้อสงสัยในการใช้งานผ่าน Call Center ด้วย

ทั้งนี้ จะใช้งบประมาณมากกว่า 10 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้ได้มีการพัฒนาแอพพลิเคชั่นรองรับไว้แล้ว เบื้องต้นได้บรรจุหนังสือไว้ประมาณ 300 เล่ม ส่วนใหญ่เป็นหนังสือหายาก เช่น สามก๊ก รามเกียรติ์ หนังสือบทกวีซีไรต์ ฯลฯ และที่ผ่านมาได้ให้พนักงานบริษัททดลองใช้แล้วประมาณ 1 ปี ซึ่งก็ได้รับการตอบรับอย่างดี

ทั้งนี้ ภายหลังลงนามความร่วมมือเสร็จสิ้นแล้ว จะมอบ username และ password ให้แก่โรงเรียนดังกล่าวทั่วประเทศกว่า 3 หมื่นแห่ง สามารถให้นักเรียนและผู้ใช้เข้าไปดาวน์โหลดได้ฟรี ซึ่งได้ลงทุนวางระบบ รวมทั้งแบนด์วิธ ระบบคลาวด์ต่างๆ ไว้แล้ว สามารถดาวน์โหลดพร้อมกันผ่านอุปกรณ์ต่างๆ ได้ถึง 10 ล้านคนในเวลาเดียวกันโดยไม่สะดุด จึงเชื่อมั่นว่าโครงการนี้จะช่วยให้เด็กไทยมีนิสัยรักการอ่าน สนุกกับการเรียนรู้ โดยรัฐไม่ต้องออกเงินเลย ทั้งนี้เพื่อเป็นการร่วมทำบุญให้กับเด็กไทย และเป็นการคืนกำไรสู่สังคมด้วย

 

สำหรับการหารือในครั้งนี้ มีผู้บริหารทั้งสองฝ่ายเข้าร่วม อาทิ พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษา รมช.ศึกษาธิการ, หม่อมหลวงปริยดา ดิศกุล ผู้ช่วยเลขานุการ รมว.ศึกษาธิการ, พ.อ.ณัฐพงษ์ เพราแก้ว เลขานุการ รมว.ศึกษาธิการ, นายสุภัทร จำปาทอง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) กระทรวงศึกษาธิการ, CIO ขององค์กรหลักและหน่วยงานต่างๆ ในสังกัด, นางสุพัตรา จิราธิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักนโยบายองค์กรสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กร, นางสาวบุษบา จิราธิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายสื่อสารองค์กร, นายวรวุฒิ อุ่นใจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน), นายพงษ์ระพี เตชพาหพงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายธุรกิจออนไลน์ บริษัท B2S จำกัด เป็นต้น


บัลลังก์ โรหิตเสถียร สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี ถ่ายภาพ
3/2/2559

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุดของรัฐมนตรี

   
  056 ผลประชุมกระทรวง 2/2559
  055 ตอบกระทู้ถาม สนช."นโยบายการศึกษาเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้คนไทย"
  050 ภารกิจ รมช.ศธ.ที่ขอนแก่น
  048 หารือการทดสอบกับ สทศ.
  041 I Speak English เพื่อชีวิตที่ Better
  040 โครงการมาร์ชชิ่งความดี ปี 3
  033 ผลประชุมองค์กรหลัก 1/2559
  032 ผลประชุม คกก.ขับเคลื่อนแผนการศึกษาชายแดนใต้
  030 มอบนโยบายสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
  027 คุรุสดุดี ปี 2558
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ