โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 331/2558
หารือกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้

จังหวัดสุราษฎร์ธานี - นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประชุมร่วมกับอธิการบดีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สงขลา ยะลา  นครศรีธรรมราช ภูเก็ต เลย นครปฐม และมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ เมื่อวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2558 ห้องผดุงชาต อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

การหารือในครั้งนี้ อธิการบดีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแห่งได้สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาในการทำงาน โดยเฉพาะด้านความเหลื่อมล้ำและงบประมาณที่มีจำกัด ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

รศ.ดร.สุนทร โสตถิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้กล่าวว่า มหาวิทยาลัยควรเป็นสถานที่ที่ผู้เรียนมีความสุขและสนุกไปกับการเรียนรู้ ควรจัดการเรียนการสอนบนพื้นฐานของความรู้จริง และมีความเข้มแข็งทางการวิจัย เช่นเดียวกับการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยทางฝั่งยุโรป

ในขณะที่ ที่ปรึกษาที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ กล่าวว่า ราชภัฏมีจุดยืนในการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ต้องการให้รัฐเข้าใจและให้โอกาสราชภัฏ และต้องการให้กระทรวงศึกษาธิการช่วยสนับสนุน ในประเด็นต่างๆ คือ โครงการทุนบุคลากร โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่ โครงการผลิตครู และสนับสนุนการทำวิจัย

นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมช.ศึกษาธิการ กล่าวสนับสนุนแนวคิดของอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาที่พูดถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏว่า ควรตระหนักถึงบทบาทของตนเอง ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏมีศักยภาพในการสร้างคนเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และเป็นสถาบันการศึกษาที่ทำงานในพื้นที่อย่างแท้จริง ดังนั้น ย่อมต้องเข้าใจถึงความต้องการของท้องถิ่นได้ดีที่สุด

นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายในการการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตร ซึ่งหากเราต้องการให้เด็กคิดเป็นก็ควรใช้สอบอัตนัย เหตุผลที่เด็กไทยไม่เก่งภาษาอังกฤษ เพราะเราไม่เคยทดสอบเรื่องการพูด และการใช้ข้อสอบปรนัยก็ทำให้ภาษาอังกฤษของเด็กไทยยิ่งแย่ลง

หลังจากนี้ จะนัดประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศอย่างเป็นทางการอีกครั้ง เพื่อรับฟังสภาพปัญหาและช่วยกันขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และเปิดโอกาสให้คนที่จะเรียนมีโอกาสได้เรียน ซึ่งราชภัฏย่อมตอบโจทย์ท้องถิ่นได้ดีที่สุด


โอกาสนี้ นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมช.ศึกษาธิการ ได้ไปตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านสุชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ตั้งอยู่บ้านนาเนียน ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ห่างจาก สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ประมาณ 10 กิโลเมตร เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก (มีจำนวนนักเรียนต่ำกว่า 120 คน) เปิดทำการสอนในระดับอนุบาล 1 จนถึงประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีนางวิลาศ บุญเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสุชน และคณะครู ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ซึ่งได้นำระบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) มาใช้ในการจัดการศึกษา


ภาพ :
สำนักงานรัฐมนตรี


บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
28
/9/2558

Follow us on TwitterFind us on Facebook

 

 

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี
 เกี่ยวกับ สกอ.

 

 

314 หารือกับ ปอมท.และมหิดลวิทยานุสรณ์
302 ผลประชุม ก.พ.อ.8/2558
301 รัฐมนตรีพบปะผู้บริหารและข้าราชการ สกอ.
282 ประชุมแผนอุดมศึกษาระยะยาว15 ปี ฉบับที่3
274 ก.พ.อ.ออกประกาศมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ
257 พิธีเปิด รร.กำเนิวิทย์ และสถาบันวิทยสิริเมธี ระยอง
248 รมช.ศธ.เปิดประชุมการเปลี่ยนแปลงการครุศึกษาสำหรับครูในอนาคต
246 เปิดนิทรรศการสาธิตปทุมวัน 2558
203 ผลประชุม ก.พ.อ.6/2558
196 ตรวจเยี่ยม รร.กำเนิดวิทย์และสถาบันวิทยสิริเมธี
175 ผลประชุม ก.พ.อ.5/2558
171 เปิดการประชุม ปขมท.
161 หารือกับ ทปอ.

 

 

Bookmark and Share

กรณีนำ "ภาพ-ข่าว"
จากสำนักงานรัฐมนตรีไปเผยแพร่
ในเว็บไซต์ของท่าน
กรุณาให้เครดิตแหล่งที่มาด้วย
ขอขอบคุณ

 

 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
AmazingCounters.com


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ