โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 315/2558
หารือกับ
เครือข่ายพ่อแม่เยาวชนเพื่อการปฏิรูปการศึกษา

พญ.กมลพรรณ ชีวพันธ์ศรี ประธานเครือข่ายพ่อแม่เยาวชนเพื่อการปฏิรูปการศึกษา พร้อมด้วยตัวแทนเครือข่ายประชาชนปกป้องประเทศ ได้เข้าพบพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อหารือและให้ข้อเสนอการแก้ไขการศึกษาชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุม MOC กระทรวงศึกษาธิการ  โดยมีพลเอก สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  รวมทั้งคณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมรับฟังและหารือ


ภาพ : ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวภายหลังการหารือว่า ตัวแทนเครือข่ายดังกล่าวได้มาหารือร่วมกันในประเด็นหลักๆ คือ การที่เด็กนักเรียนในปัจจุบันได้เรียนมากไป และระบบการเรียนการสอนยังคงสอนให้เด็กจำมากไป คิดวิเคราะห์ไม่เป็น ซึ่งก็สอดคล้องกับนโยบายที่กระทรวงศึกษาธิการดำเนินการในเวลานี้ เช่น นโยบายการปรับปรุงโครงสร้างเวลาเรียน ที่จะลดเวลาเรียน-เพิ่มเวลารู้ ในช่วงภาคบ่าย, นโยบายการปฏิรูปการศึกษา, นโยบายการลดภาระงาน/กิจกรรมที่ไม่เกี่ยวกับการเรียนการสอนของครูและนักเรียน, นโยบายการสอนให้เด็กใช้หลักเหตุผลในการตัดสินใจ มากกว่าใช้ความรู้สึกตามกระแสสังคม

นอกจากนี้ ได้หารือร่วมกันถึงการพัฒนาครูอย่างไรที่จะสามารถสอนเด็กให้สอดคล้องกับแนวนโยบายดังกล่าว ซึ่งจะว่าไปแล้ว 90% ที่ได้หารือกันวันนี้ ตรงกับทิศทางที่รัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการดำเนินการในเวลานี้อยู่แล้ว เพียงแต่เลือกวิธีปฏิบัติและนำข้อเสนอแนะมาปรับใช้

ส่วนประเด็นข้อเสนอเกี่ยวกับการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรการศึกษานั้น ส่วนตัวเห็นว่าหลักสูตรปัจจุบันก็ยังคงเหมาะสมอยู่ และเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรไม่ใช่ทำกันง่ายๆ แต่ต้องอาศัยผู้รู้จำนวนมาก จึงเห็นตรงกันว่าต้องเปลี่ยนวิธีการเรียนรู้ตามหลักสูตร ที่จะต้องให้การเรียนการสอนมีความทันสมัยมากขึ้น และชี้ให้เห็นว่าเมื่อเด็กเรียนตามหลักสูตรไปแล้ว ตรงกับช่องทางความถนัดของตนเองด้านใดบ้าง เพื่อให้เด็กมีความคิดที่จะเลือกเส้นทางตามความถนัด ทั้งสาขาวิชาที่จะเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือออกไปทำงาน ดังนั้นหากเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนแล้วได้ผล ก็อาจไม่ต้องปรับหลักสูตรก็ได้

สำหรับข้อเสนออื่นๆ เช่น เด็กไทยทุกคนควรได้มีโอกาสเรียนภาษาต่างประเทศอีก 1 ภาษา อาจเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน ฯลฯ ก็ตรงกับแนวคิดที่กระทรวงศึกษาธิการดำเนินการในเวลานี้ตามนโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตร


บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน

18/9/2558

Follow us on TwitterFind us on Facebook

 

 

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุด
 ของรัฐมนตรี

 

 

312 ผลประชุม ศปข.ศธ.2/2558
305 คำสั่งมอบอำนาจและมอบหมายงานให้ รมช.ศธ.
300 รับฟังปัญหาการจัดการศึกษาภาคใต้ ที่สงขลา
296 สทศ.นำร่องสอบอัตนัย20%ชั้นป.6 ปีการศึกษา2559
294 ผลประชุม ศปข.ศธ.1/2558
293 แนวทางจัดระบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
292 กรรมาธิการการศึกษาฯ สปช.มอบพิมพ์เขียวให้ ศธ.
291 ผลประชุมกระทรวงศึกษาธิการ 9/25588
290 รองนายกฯ ติดตามการทำงาน ศธ.-พลังงาน-ICT
289 สัมมนาความท้าทายแห่งการพัฒนาภายหลังปี 2015
288 หารือแนวทางมอบหมายงานและขับเคลื่อนงานตามนโยบาย
284 รมว.ศธ.แถลงนโยบาย
280 ประชุมกับเลขาธิการสกสค.-คุรุสภา-องค์การค้าฯ

 

 

Bookmark and Share

กรณีนำ "ภาพ-ข่าว"
จากสำนักงานรัฐมนตรีไปเผยแพร่
ในเว็บไซต์ของท่าน
กรุณาให้เครดิตแหล่งที่มาด้วย
ขอขอบคุณ

 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
AmazingCounters.com


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ