โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 293/2558
แนวทางจัดระบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษใน รร.

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า กระทรวงศึกษาธิการเตรียมความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเคมบริจด์ เพื่อช่วยวางระบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนของไทย โดยจะมีครูต่างชาติมาช่วยเป็นโค้ชให้ครูไทยในการจัดการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษเด็กไทยให้เป็นระบบมากขึ้น

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมช.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ตามที่ พล.อ.ดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายงานให้ดูแลนโยบายเร่งด่วนที่สำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ โดยเฉพาะนโยบายการยกระดับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของเด็กไทยนั้น แนวทางเบื้องต้นจะทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเคมบริจด์ จากประเทศอังกฤษ มาช่วยวางระบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนของประเทศไทย โดยจะมีครูต่างชาติมาช่วยเป็นโค้ชให้ครูไทยเวลาจัดการสอนในห้องเรียนซึ่งจะทำให้การเรียนภาษาอังกฤษของเด็กไทยเป็นระบบมากขึ้น เพราะที่ผ่านมาการเรียนวิชาภาษาอังกฤษจะเน้นการสอนรูปแบบไวยากรณ์ก่อน ทั้งที่ความจริงแล้วมาตรฐานการเรียนคือ การฟัง พูด อ่าน และเขียน ถึงจะเป็นการเรียนภาษาอังกฤษที่สมบูรณ์

ทั้งนี้ ต้องการให้มีมาตรฐานกลางสำหรับวัดความรู้ทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนและครู เพราะที่ผ่านมาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษยังไม่สามารถระบุได้ว่าความรู้ภาษาอังกฤษของแต่ละคนนั้นอยู่ในระดับไหน เพราะเราไม่ควรจะพึ่งครูต่างชาติในการสอนภาษาเพียงอย่างเดียว ซึ่งอาจทำให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย

นอกจากนี้ ควรจะมีสถาบันกลางจัดระบบทดสอบทักษะความรู้ภาษาอังกฤษ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนโดยเฉพาะระดับอุดมศึกษาได้วัดทักษะความรู้ทางภาษาอังกฤษ และนำผลคะแนนที่ได้จากการวัดความรู้มาใส่ไว้ในใบจบการเรียนปริญญาตรีเพราะจะเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจของผู้ประกอบการเพื่อรับบัณฑิตเข้าทำงานว่ามีทักษะความรู้ทางภาษาอังกฤษอยู่ในระดับไหน

การนำผลคะแนนมาใส่ในใบจบของนักศึกษาก็จะเป็นการวัดมาตรฐานการสอนภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยแห่งนั้นด้วยว่ามีคุณภาพดีพอหรือไม่ เช่น คะแนนสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยได้เอ แต่คะแนนทดสอบจากสถาบันกลางได้ดี เป็นต้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยยังไม่มีมาตรฐาน ดังนั้น จึงถือเป็นการประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัยไปในตัวด้วยกลุ่มประชาสัมพันธ์ - สรุป/รายงาน
ขอบคุณ : ข้อมูลข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน
7/9/2558

Follow us on TwitterFind us on Facebook

 

 

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุด
 ของรัฐมนตรี

 

 

292 กรรมาธิการการศึกษาฯ สปช.มอบพิมพ์เขียวให้ ศธ.
291 ผลประชุมกระทรวงศึกษาธิการ 9/25588
290 รองนายกฯ ติดตามการทำงาน ศธ.-พลังงาน-ICT
289 สัมมนาความท้าทายแห่งการพัฒนาภายหลังปี 2015
288 หารือแนวทางมอบหมายงานและขับเคลื่อนงานตามนโยบาย
284 รมว.ศธ.แถลงนโยบาย
280 ประชุมกับเลขาธิการสกสค.-คุรุสภา-องค์การค้าฯ
279 ปฏิรูปการศึกษา .. สร้างอนาคตประเทศไทย
278 ผลประชุมองค์กรหลัก 25 ส.ค.2558
276 รมว.ศธ.-รมช.ศธ.เข้ารับตำแหน่ง
275 รัฐมนตรีใหม่เข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ฯ
265 เปลี่ยนประเทศไทยกับ สปช.
264 ศธ.จัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ วันแม่

 

 

Bookmark and Share

กรณีนำ "ภาพ-ข่าว"
จากสำนักงานรัฐมนตรีไปเผยแพร่
ในเว็บไซต์ของท่าน
กรุณาให้เครดิตแหล่งที่มาด้วย
ขอขอบคุณ

 

 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
AmazingCounters.com


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ