โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 364/2558
งานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 20

พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 20 เมื่อวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2558 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมีรองศาสตราจารย์นายแพทย์กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมงานในพิธีเปิด

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า เป็นความโชคดีของคนไทยและประเทศไทยที่รัฐบาลให้ความสำคัญกับการอ่าน โดยนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้มาเป็นประธานพิธีเปิดงานมหกรรมหนังสือระดับชาติในครั้งนี้ อย่างที่ทราบกันดีว่า ที่ผ่านมีรายงานว่าเด็กไทย/คนไทยอ่านหนังสือเพียงวันละ 8 บรรทัด และปัจจุบันคนไทยอ่านหนังสือเฉลี่ยวันละ 37 นาทีจากสื่อทุกแขนง ส่วนใหญ่เป็นการอ่านจากสื่อมีเดียผ่านสมาร์ทโฟน ซึ่งจะแตกต่างจากการอ่านหนังสือเป็นเล่มที่มีความเป็นศิลปะมากกว่า ทั้งรูปเล่ม การเรียบเรียง ภาพประกอบ ที่สร้างความเข้าใจและทำให้คนติดตามเนื้อหาที่อ่านได้ดีกว่าสื่อในโทรศัพท์

การจัดงานมหกรรมหนังสือภายใต้แนวคิด “วาด” ในครั้งนี้ มีความเชื่อมโยงกับงานของรัฐบาลที่กำลังวาดภาพประเทศในอนาคต ตลอดจนวาดทิศทางในการเดินหน้าร่วมกัน ในขณะเดียวกันกระทรวงศึกษาธิการก็กำลังปฏิรูปการศึกษา ที่จะต้องปฏิรูป-ปรับปรุง-เปลี่ยนแปลงเพื่อให้สามารถก้าวทันโลกได้ โดยในส่วนของส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน เชื่อว่าการอ่านจะมีส่วนช่วยทำให้เด็กเรียนรู้และสร้างความสนใจได้เป็นอย่างมาก หากเด็กอ่านมากก็จะเรียนรู้มาก และจะนำมาซึ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้นด้วย ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้เตรียมแผนงาน กลยุทธ์ และโครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริมการรักการอ่านไว้แล้ว โดยจะเชิญสมาคมฯ เข้าร่วมการขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

ทั้งนี้ การอ่านที่มีเทคนิคที่ดีหรือกลยุทธ์ที่สร้างความสนุกสนานให้กับเด็กๆ ได้ ก็สามารถเป็นหนึ่งในเมนูกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ที่จะช่วยพัฒนาทักษะ ความคิด คุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนสุขภาพร่างกายด้วย

นอกจากกระทรวงศึกษาธิการจะส่งเสริมการอ่านในโรงเรียนแล้ว ยังได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีในการทำให้คนไทยอ่านหนังสือมากขึ้นด้วย เพราะเชื่อว่าการอ่านจะทำให้คนมีความรู้ ไม่เชื่อสิ่งใดโดยไม่มีเหตุผลโดยเฉพาะทางไลน์ และไม่ใช้ความรู้สึกมากกว่าเหตุผลดั่งเช่นที่ผ่านมา โดยจะต้องทำให้คนมีความรู้ในระดับที่ควรจะมี เช่น เกษตรกรที่อ่านหนังสือมาก ก็จะมีความรู้เรื่องข้าว ราคาข้าวในตลาดโลก และเข้าใจว่าทำไมจึงห้ามปลูกข้าวในช่วงนี้ เพราะการอ่านทำให้มองเห็นภาพอนาคตและสามารถปรับตัวได้ แต่หากเกษตรกรไม่อ่านเลยหรืออ่านน้อย ก็จะทำทุกอย่างแบบเดิมๆ ที่เคยทำ เพราะไม่มีความรู้ กระทรวงศึกษาธิการจึงมีความจำเป็นที่จะต้องผลักดันเรื่องการอ่านในทุกวิถีทางต่อไป

ส่วนข้อคำถามเกี่ยวกับหนังสือที่ต้องการให้คนไทยอ่านนั้น ส่วนตัวเห็นว่าต้องการให้คนไทยอ่านก่อน และขอให้คนไทยทั้งเด็กและผู้ใหญ่อ่านประวัติศาสตร์ไทย เพื่อจะได้รับรู้ความเหนื่อยยากของบรรพบุรุษและบูรพกษัตริย์ไทยทุกพระองค์ และจะช่วยเป็นภูมิคุ้มกันแก่เด็กให้รู้ถึงการครองตนที่ดีและรักประเทศไทยมากขึ้น

นายจรัญ หอมเทียนทอง นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย กล่าวรายงานว่า การจัดงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 20 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 ตุลาคม-1 พฤศจิกายน 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00-21.00 น. ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ภายใต้แนวคิด “วาด” ซึ่งมีนัยมากกว่าการเป็นภาพวาดธรรมดา อาจจะวาดฝันเกี่ยวกับประเทศชาติ เศรษฐกิจ หรือเรื่องของตนเอง เราทุกคนจะต้องมาร่วมวาดภาพใหม่ด้วยกัน

กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วยการจำหน่ายหนังสือราคาพิเศษของ 421 สำนักพิมพ์ รวม 933 บูธ บนพื้นที่ประมาณ 21,000 ตารางเมตร มีนิทรรศการและกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชน อาทิ การ์ตูนไทยตายแล้ว, บทกวีจากศิลปินระดับชาติ, ย้อนตำนานสตรีสาร 100 ปี คุณนิลวรรณ ปิ่นทอง, มิวเซียมสยามมินิ คำไทย ใครทำ : หลากหลายคือไทยแท้, นิทรรศการภาพถ่ายสืบไพร ทุ่งใหญ่ตะวันตก อีกทั้งยังมีการจัดอบรมวิชาการและวิชาชีพกว่า 50 รายการ และการเสวนาบนเวทีกลางกว่า 100 รายการ ทั้งนี้ในวันที่ 27 ตุลาคม 2558 มีการจัดงาน “วัน 1 อ่านล้านตื่น” เพื่อมอบคูปองให้เด็กด้อยโอกาสจากหน่วยงานต่างๆ จำนวน 200 คนๆ ละ 500 บาท มาเลือกซื้อหนังสือด้วยตนเอง ซึ่งจะเป็นพื้นฐานของการสร้างนิสัยรักการอ่านให้เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชน

นอกจากนี้ ในปีนี้ยังได้รับเกียรติอย่างสูงจากกวีและศิลปินชื่อดังระดับประเทศ อาทิ คุณประภัสสร เสวิกุล ซึ่งเป็นผลงานชิ้นสุดท้ายที่จะก่อนจากไป, คุณเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์, คุณจิระนันท์ พิตรปรีชา, คุณเรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์ เป็นต้น ร่วมมอบบทกวีเขียนด้วยลายมือตนเอง เพื่อประมูลนำรายได้เข้าโครงการ 1 อ่านล้านตื่นด้วย


สำหรับงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 20 ในปีนี้
จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "วาด" ระหว่างวันที่ 21 ตุลาคม ถึง 1 พฤศจิกายน 2558
ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
ผู้สนใจเข้าร่วมชมงานได้ฟรี
ตั้งแต่เวลา 10.00-21.00 น.
ภาพ : ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี


นวรัตน์ รามสูต
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
21/10/2558

Follow us on TwitterFind us on Facebook

 

 

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุด
 ของรัฐมนตรี

 

 

355 ให้นโยบาย สำนักงาน สกสค.
353 ประชุมองค์กรหลัก 20/2558
348 ประชุมโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ
347 เชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส.
343 หารือกับ สมศ.
342 ผลประชุมกระทรวงศึกษาธิการ 10/2558
339 ศธ.-กก.หารือหลักสูตรกีฬาและการเป็นเจ้าบ้านที่ดี
338 พิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
337 การขับเคลื่อนนโยบายการยกระดับภาษาอังกฤษ
336 แถลงข่าวปัญหาการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
335 มอบทุนการศึกษาและประชุมพัฒนาการศึกษาชายแดนใต้
333 ข้อเสนอปฏิรูปการเรียนวิทย์-คณิตฯ
329 ผลประชุม ศปข.ศธ.3/2558

 

 

Bookmark and Share

กรณีนำ "ภาพ-ข่าว"
จากสำนักงานรัฐมนตรีไปเผยแพร่
ในเว็บไซต์ของท่าน
กรุณาให้เครดิตแหล่งที่มาด้วย
ขอขอบคุณ

 

 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
AmazingCounters.com


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ