โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 412/2558
ผลประชุมบอร์ด สกสค.

ศึกษาธิการ - พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) เมื่อวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2558

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ที่ประชุมได้รับทราบรายงานข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่กู้ยืมเงินจากธนาคารออมสิน ตามโครงการสวัสดิการเงินกู้กองทุนการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) ทั้ง 7 โครงการของ สกสค. ซึ่งมีอยู่จำนวน 4.6 แสนคน มูลหนี้รวม 4.7 แสนล้านบาท ซึ่งยังไม่รวมหนี้ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูทั่วประเทศอีกกว่า 7 แสนล้านบาท รวมมูลหนี้ทั้งหมดประมาณ 1.2 ล้านล้านบาท ซึ่งในจำนวนนี้เป็นหนี้วิกฤตประมาณ 1.3 หมื่นรายที่ธนาคารออมสินกำลังฟ้อง เนื่องจากขาดส่งเป็นเวลาติดต่อกัน 3 เดือน และธนาคารออมสินได้เปิดโอกาสให้ไปปรับปรุงโครงสร้างหนี้แล้วแต่ไม่ไปติดต่อ จึงจำเป็นต้องดำเนินการตามกฎหมาย

อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมมอบหมายให้รองศาสตราจารย์นายแพทย์กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการไปหารือกับธนาคารออมสิน เพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาหนี้สินอีกรอบในวันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายนนี้ รวมทั้งขอให้นัดหารือร่วมกับหน่วยงานที่ปล่อยกู้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นธนาคารออมสิน หรือสหกรณ์ออมทรัพย์ครูทั่วประเทศ เพื่อมาดูหลักเกณฑ์การปล่อยกู้แต่ละแห่งว่าเป็นอย่างไร เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาร่วมกัน แต่คงไม่รื้อกติกาในการปล่อยกู้ทั้งหมด ส่วนจะมีการปล่อยเงินกู้ ช.พ.ค.โครงการ 7 ต่อไปหรือไม่นั้น ที่ประชุมยังไม่ได้หารือในเรื่องนี้

รองศาสตราจารย์นายแพทย์กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ขณะนี้ภาพรวมหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบมีจำนวนประมาณ 1.2 ล้านล้านบาท แบ่งเป็นหนี้ที่กู้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูและแหล่งกู้อื่น 7 แสนกว่าล้านบาท และหนี้ที่กู้กับธนาคารออมสินผ่านทางโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. จำนวน 4.7 แสนล้านบาท โดยในจำนวนนี้พบว่ามีจำนวน 6.6 หมื่นคน ที่กองทุนเงินสนับสนุนพิเศษและส่งเสริมความมั่นคงตามโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.จ่ายหนี้แทนให้ตั้งแต่ปี 2551 เป็นเงินกว่า 5 พันล้านบาท
ในจำนวนนี้มีผู้ที่ผิดนัดชำระหนี้มากกว่า 3 งวดขึ้นไป และถูกธนาคารออมสินยื่นโนติสไปแล้วจำนวน 13,405 คน ซึ่งมีทั้งระดับผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการโรงเรียนรวมอยู่ด้วย ส่วนที่เหลืออีกประมาณ 5.2 หมื่นคน ยังไม่ถึงขั้นถูกฟ้องเพราะอาจขาดชำระหนี้เพียง 1-2 งวด

นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในฐานะปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) กล่าวว่า สกสค.ได้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบกรณีที่ธนาคารออมสินได้อนุมัติให้คืนเงินจำนวน 86,707,168.37 บาท ที่หักไปจากบัญชีเงินสนับสนุนพิเศษโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. โครงการ 6 ของ สกสค. คาดว่าธนาคารออมสินจะโอนเงินจำนวนดังกล่าวเข้าบัญชีภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ หลังจากนี้จะนำเงินมาบริหารจัดการในส่วนใดนั้น ที่ประชุมจะได้พิจารณาต่อไป


ภาพ : ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี


บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
20/11/2558

Follow us on TwitterFind us on Facebook

 

 

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุด
 ของรัฐมนตรี

   
411 แถลงการจัดจ้างออนแกไนซ์และใบปลิว สพฐ.  
410 หารือกับ รมว.การท่องเที่ยวฯ นโยบายยกระดับภาษาอังกฤษ  
401 ประชุมปฏิรูประบบการประเมินและประกันคุณภาพการศึกษา  
395 ผลประชุมกระทรวงศึกษาธิการ 11/2558  
394 หนังสือบันทึกประวัติศาสตร์ "ปั่นเพื่อพ่อ"  

387 ตั้งคณะทำงานทบทวนบทบาทภารกิจโครงสร้าง ศธ.

 

382 เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้
379 ประชุมจัดงานวันครู ครั้งที่ 60
376 ตรวจเยี่ยมการสอบ GAT/PAT
370 ผลประชุมองค์กรหลัก 20/2558
368 ผลประชุม ศปข.ศธ.4/2558
365 แนวทางจัดการศึกษาให้สอดคล้องการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก
364 งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ
355 ให้นโยบาย สำนักงาน สกสค.

 

 

Bookmark and Share

กรณีนำ "ภาพ-ข่าว"
จากสำนักงานรัฐมนตรีไปเผยแพร่
ในเว็บไซต์ของท่าน
กรุณาให้เครดิตแหล่งที่มาด้วย
ขอขอบคุณ

 

 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
AmazingCounters.com


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ