โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 395/2558
ผลประชุมกระทรวงศึกษาธิการ 11/2558

ศึกษาธิการ - พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน  2558 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ โดยมีสาระสำคัญสรุปดังนี้

การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของ ศธ. ประจำปี 2558

ที่ประชุมรับทราบในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กระทรวงศึกษาธิการนำผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2558 ไปถวาย ณ วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2558 เวลา 14.00 น.

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมอนุโมทนาในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน และร่วมบริจาคทรัพย์โดยเสด็จพระราชกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานได้ที่ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (กลุ่มบริหารการคลังและสินทรัพย์) โทร. 02-280-0310 ซึ่งขณะนี้มียอดบริจาครวมแล้ว 1,040,000 บาท

กำหนดการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

เวลา 13.30 น. - ผู้บริหาร ข้าราชการ และแขกผู้มีเกียรติ พร้อมกัน ณ วัดโมลีโลกยาราม
เวลา 14.00 น. - รมว.ศึกษาธิการ ประธานในพิธียกผ้าพระกฐินเดินเข้าสู่อุโบสถ
                   - ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และส่งผ้าห่มพระประธานให้เจ้าหน้าที่
                   - ประธานกล่าวคำถวายผ้าพระกฐิน และวางลงบนพานแว่นฟ้า
                   - พระสงฆ์ทำพิธีกฐินกรรม และพระเถระองค์ครองออกไปครองผ้าพระกฐิน
                   - ประธานประเคนเครื่องบริวารพระกฐิน และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติร่วมประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์
                   - ผอ.สำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศยอดเงินบริจาคร่วมโดยเสด็จพระราชกุศล เพื่อถวายพระภิกษุสามเณรและถวายบำรุงพระอาราม
                   - พระสงฆ์อนุโมทนา ประธานสงฆ์ถวายอดิเรก
                   - ประธานกรวดน้ำ รับพร กราบพระรัตนตรัย กราบลาพระสงฆ์ เป็นเสร็จพิธี

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบกำหนดการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ณ บริเวณเวทีด้านหน้ากระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก

- วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2558 ช่วงเช้า : พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน

- วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2558 ช่วงเช้า : พิธีเปิดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน ช่วงค่ำ : พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล


รับทราบผลการแข่งขันคณิต-วิทย์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษา

ที่ประชุมรับทราบผลการแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษา ประจำปี พ.ศ.2558 (International Mathematics and Science Olympiad for Primary School : IMSO 2015) ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเป็นครั้งแรก ระหว่างวันที่ 1-7 พฤศจิกายน 2558 ณ ศูนย์การประชุมและฝึกอบรมวิชาชีพ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี อำเภอเมืองฯ จังหวัดปทุมธานี ซึ่งมีนักเรียนระดับประถมศึกษาจาก 20 ประเทศ (กัมพูชา จีน อินเดียอินโดนีเซีย อิหร่าน คาซัคสถาน เกาหลี ลาว เลบานอน มาเลเซีย มองโกเลีย เนปาล ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ แอฟริกาใต้ ศรีลังกา ไต้หวัน ทาจิกิสถาน เวียดนาม ไทย) เข้าร่วมการแข่งขันจำนวนประมาณ 600 คน โดยมีผลการแข่งขันสรุปดังนี้

1) รางวัลบุคคล (Individual) นักเรียนจำนวน 2 ใน 3 ของนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ได้รับรางวัลเหรียญทอง เงิน และทองแดง ในอัตราส่วน 1:2:3 ซึ่งนักเรียนจาก 5 ประเทศ คือ คาซัคสถาน ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ศรีลังกา และไทย ได้รับรางวัลทุกคน

2) รางวัลคะแนนรวมภาคทฤษฎี (The total score of Theory)

วิชา

รางวัล

ชื่อ

ประเทศ

คณิตศาสตร์

ชนะเลิศ

Hu Xinghui

สิงคโปร์

 

รองชนะเลิศอันดับ 1

Mutiraj Laksanawisit

ไทย

 

รองชนะเลิศอันดับ 2

Sirawit Aekpongpaisit

ไทย

วิทยาศาสตร์

ชนะเลิศ

Ong Wee Wen Adrian

สิงคโปร์

 

รองชนะเลิศอันดับ 1

Sandaru Thathsara Balahewa

ศรีลังกา

 

รองชนะเลิศอันดับ 1

Worachet Suthismith

ไทย

3) รางวัลคะแนนรวมภาคปฏิบัติ (The total score of Exploration)

วิชา

รางวัล

ชื่อ

ประเทศ

คณิตศาสตร์

ชนะเลิศ

Bermudez, Dominic Lawrence R.

ฟิลิปปินส์

 

รองชนะเลิศอันดับ 1

Adil Alimzhan

คาซัคสถาน

 

รองชนะเลิศอันดับ 2

Tanakrit Kamonsumlitpon

ไทย

วิทยาศาสตร์

ชนะเลิศ

Shen Xing Yang

สิงคโปร์

 

รองชนะเลิศอันดับ 1

Vitchapol Nakaratana

ไทย

 

รองชนะเลิศอันดับ 1

Dasanayake Rallage Tisara Chandupa

ศรีลังกา

4) รางวัลคะแนนรวมสูงสุด ภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ (The Overall score of both parts)

วิชา

ชื่อ

ประเทศ

คณิตศาสตร์

Gongphop Piyakamalanon

ไทย

วิทยาศาสตร์

Gan Xin Xiang

สิงคโปร์

ทั้งนี้ เด็กชายก้องภพ ปิยะกมลานนท์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/7 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลเหรียญทองและถ้วยรางวัล The highest score of both parts ด้วย

รับทราบรายงานผลการศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมยุวกาชาด เพื่อปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติในความปรองดองสมานฉันท์

ที่ประชุมรับทราบผลการศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมยุวกาชาดเพื่อปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติในความปรองดองสมานฉันท์ ของสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อสนองนโยบายรัฐบาล (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) ที่ต้องการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ และยุติความขัดแย้งทางสังคม โดยเริ่มในกลุ่มเด็ก เยาวชน และขยายไปสู่สังคมวงกว้าง โดยสร้างจิตใจที่ใฝ่สันติ ยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความคิด รู้รักสามัคคีและประนีประนอม

ผลการศึกษาครั้งนี้ สรุปได้ว่ารูปแบบการจัดกิจกรรมยุวกาชาด สามารถใช้ในการสร้างความรู้ความเข้าใจ ปลูกฝังค่านิยม ทัศนคติ ซึ่งมีผลต่อการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ใน 6 ด้าน ได้แก่ การยอมรับ การเปิดใจ มิตรภาพ ความร่วมมือ ความสามัคคี และการสร้างค่านิยม สามารถนำไปเป็นต้นแบบในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ประยุกต์ใช้กับกิจกรรมอื่น และบูรณาการกับกลุ่มสาระอื่นๆ ได้อย่างกลมกลืน

ทั้งนี้ รมว.ศึกษาธิการ ฝากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้หารือร่วมกัน ก่อนที่จะนำรูปแบบดังกล่าวไปขยายผลในกิจกรรมหรือโรงเรียนอื่นๆ

ร่างยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ปีงบประมาณ 2559

สำนักงาน กศน.ได้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบ (ร่าง) ยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงานสำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ 2559 ซึ่งได้มีการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในการประชุมครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายนที่ผ่านมา

โดยมีวิสัยทัศน์ คือ "กศน.ร่วมสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับคนไทยอย่างเสมอภาค เท่าเทียม ทั่วถึง และมีคุณภาพ" และได้กำหนดให้มี 5 ยุทธศาสตร์ คือ 1) เสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายในการร่วมจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในชุมชน โดยใช้ กศน.ตำบลเป็นกลไกในการขับเคลื่อน 2) ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาส และยกระดับคุณภาพการศึกษา 3) สร้างอุดมการณ์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และสร้างค่านิยมที่พึงประสงค์ 4) จัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทุกช่วงวัยและพัฒนาคุณภาพชีวิต 5) การพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้

มว.ศึกษาธิการ ขอให้การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ดังกล่าว ควรระบุให้ชัดเจนว่ามีส่วนใดของยุทธศาสตร์ไปเกี่ยวข้องกับองค์กรหลักหรือหน่วยงานอื่นทั้งภายในและนอกกระทรวง ทั้งนี้ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของทุกหน่วยงานควรมีความชัดเจนในการปฏิบัติและทำได้จริง โดยให้รับฟังเสียงของผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานนั้นๆ ด้วยว่าทำได้จริงหรือไม่อย่างไร


ถ่ายภาพ : อรพรรณ ฤทธิ์มั่น


นวรัตน์ รามสูต
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
12/11/2558

Follow us on TwitterFind us on Facebook

 

 

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุด
 ของรัฐมนตรี

   
394 หนังสือบันทึกประวัติศาสตร์ "ปั่นเพื่อพ่อ"  

387 ตั้งคณะทำงานทบทวนบทบาทภารกิจโครงสร้าง ศธ.

 

382 เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้
379 ประชุมจัดงานวันครู ครั้งที่ 60
376 ตรวจเยี่ยมการสอบ GAT/PAT
370 ผลประชุมองค์กรหลัก 20/2558
368 ผลประชุม ศปข.ศธ.4/2558
365 แนวทางจัดการศึกษาให้สอดคล้องการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก
364 งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ
355 ให้นโยบาย สำนักงาน สกสค.
353 ประชุมองค์กรหลัก 20/2558
348 ประชุมโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ
347 เชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส.

 

 

Bookmark and Share

กรณีนำ "ภาพ-ข่าว"
จากสำนักงานรัฐมนตรีไปเผยแพร่
ในเว็บไซต์ของท่าน
กรุณาให้เครดิตแหล่งที่มาด้วย
ขอขอบคุณ

 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
AmazingCounters.com


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ