โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 394/2558
หนังสือบันทึกประวัติศาสตร์ “ปั่นเพื่อพ่อ”

ศึกษาธิการ - นายแพทย์กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 11/2558 ซึ่งมีพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม ว่าที่ประชุมได้รับทราบรายงานความก้าวหน้าโครงการหนังสือบันทึกประวัติศาสตร์ “ปั่นเพื่อพ่อ” (Bike for Dad) เฉลิมพระเกียรติถวายราชสดุดี

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดทำหนังสือบันทึกประวัติศาสตร์ “ปั่นเพื่อพ่อ” เฉลิมพระเกียรติ เพื่อเป็นของที่ระลึกกิจกรรม Bike for Dad ในวันที่ 11 ธันวาคม 2558 โดยใช้งบประมาณกลาง ซึ่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้รายงานว่า การจัดทำหนังสือมีความคืบหน้ากว่าร้อยละ 40 แล้ว และอยู่ระหว่างรวบรวมภาพจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากทุกหน่วยงาน ทั้งนี้คาดว่าจะสามารถจัดพิมพ์หนังสือแล้วเสร็จและเริ่มแจกให้กับหน่วยงานราชการและประชาชนเก็บไว้เป็นที่ระลึกได้ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2559

ในส่วนของหนังสือบันทึกประวัติศาสตร์ “ปั่นเพื่อพ่อ” เฉลิมพระเกียรติ จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์ ที่มาของโครงการ Bike for Dad รวบรวมภาพกิจกรรมของประชาชนในส่วนภูมิภาค 76 จังหวัด และประชาชนคนไทยในต่างประเทศ 67 ประเทศ โดยกระทรวงศึกษาธิการเตรียมการที่จะจัดทำหนังสือใน 3 รูปแบบ คือ

  • หนังสือบันทึกประวัติศาสตร์ "ปั่นเพื่อพ่อ” เฉลิมพระเกียรติ" (เล่มหลัก) ในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาด A4 จำนวน 500 หน้า สำหรับแจกให้แก่หน่วยงานราชการ จำนวน 10,000 เล่ม พร้อมทั้งจัดทำเป็น e-Book บรรจุลงใน DVD

  • หนังสือบันทึกประวัติศาสตร์ "ปั่นเพื่อพ่อ" เฉลิมพระเกียรติ (ฉบับแจกประชาชน) ขนาด A5 จำนวน 160 หน้า ในรูปแบบภาษาไทย สำหรับแจกให้กับประชาชน จำนวน 100,000 เล่ม

  • หนังสือประมวลภาพ (ศธ.รวมใจภักดิ์) ขนาด A4 จำนวน 324 หน้า เพื่อประมวลภาพถ่ายกิจกรรมโครงการ Bike for Dad ทั้งหมด จำนวน 10,000 เล่ม พร้อมทั้งจัดทำเป็น e-Book บรรจุลงใน DVD

ทั้งนี้ รมว.ศึกษาธิการ ได้มอบนโยบายเกี่ยวกับการจัดทำหนังสือว่า ขอให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจัดทำด้วยความตั้งใจ เพื่อให้เป็นหนังสือที่มีคุณค่าสำหรับประเทศไทย โดยได้กำชับถึงความถูกต้องของเนื้อหาและเรื่องราวต่างๆ ให้มีความสมบูรณ์มากที่สุด ใช้อักษรที่สวยงาม อ่านง่าย และมีขนาดพอดี ตลอดจนมีการตรวจสอบความถูกต้องของคำและการพิมพ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษด้วย


ภาพถ่าย : อรพรรณ ฤทธิ์มั่น
นวรัตน์ รามสูต
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
12/11/2558

Follow us on TwitterFind us on Facebook

 

 

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุด
 ของรัฐมนตรี

   

387 ตั้งคณะทำงานทบทวนบทบาทภารกิจโครงสร้าง ศธ.

 

382 เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้
379 ประชุมจัดงานวันครู ครั้งที่ 60
376 ตรวจเยี่ยมการสอบ GAT/PAT
370 ผลประชุมองค์กรหลัก 20/2558
368 ผลประชุม ศปข.ศธ.4/2558
365 แนวทางจัดการศึกษาให้สอดคล้องการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก
364 งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ
355 ให้นโยบาย สำนักงาน สกสค.
353 ประชุมองค์กรหลัก 20/2558
348 ประชุมโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ
347 เชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส.
343 หารือกับ สมศ.

 

 

Bookmark and Share

กรณีนำ "ภาพ-ข่าว"
จากสำนักงานรัฐมนตรีไปเผยแพร่
ในเว็บไซต์ของท่าน
กรุณาให้เครดิตแหล่งที่มาด้วย
ขอขอบคุณ

 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
AmazingCounters.com


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ