โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 379/2558
ประชุมการจัดงานวันครู ครั้งที่ 60 พ.ศ. 2559

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา - พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานกรรมการคุรุสภา เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดงานวันครู ครั้งที่ 60 พ.ศ.2559 ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมไทยาจารย์ โดยมีรองศาสตราจารย์กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานอนุกรรมการจัดงานวันครูฯ และนายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา ร่วมประชุม

update : แถลงข่าวการจัดงานวันครูปี 2559
http://www.moe.go.th/websm/2016/jan/020.html


รมว.ศึกษาธิการ แถลงผลการประชุมในครั้งนี้ว่า เพื่อเป็นการเตรียมการจัดกิจกรรมงานวันครู ครั้งที่ 60 ปี พ.ศ.2559 ซึ่งจะจัดเป็น "สัปดาห์วันครู" โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงาน ที่หอประชุมคุรุสภา โดยการจัดงานในปีนี้จะมีรูปแบบการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านๆ มา ซึ่งจะเน้นให้ครูทุกคนไม่ว่าจะสังกัดใด หรือผู้ที่ทำหน้าที่สอนในชุมชน หรือแม้แต่ปราชญ์ชาวบ้าน ฯลฯ ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมอย่างทั่วถึง แต่จะไม่ทำให้ครูเดือดร้อนหรือมีภาระเพิ่มขึ้นมากมาย ซึ่งได้มอบให้สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาไปพิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอจากที่ประชุม และจะได้มีการแถลงข่าวต่อไป

ประเด็นสำคัญหนึ่งที่กระทรวงศึกษาธิการจะให้ความสำคัญในการจัดงาน นอกจากการมีส่วนร่วมของครูทุกคนทุกสังกัดทั่วประเทศแล้ว หน่วยงานที่จัดงานทั้งส่วนกลางและภูมิภาค จะร่วมสร้างความรู้สึกให้ผู้คนภายในกระทรวงและผู้คนทั้งสังคมได้รับรู้  ตระหนัก และร่วมภาคภูมิใจในวันสำคัญดังกล่าว ตลอดสัปดาห์ในการจัดงานวันครู ครั้งที่ 60 ปี พ.ศ.2559


ภาพ : ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี


บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป
/รายงาน
2/11/2558

Follow us on TwitterFind us on Facebook

 

 

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุด
 ของรัฐมนตรี

 

 

376 ตรวจเยี่ยมการสอบ GAT/PAT
370 ผลประชุมองค์กรหลัก 20/2558
368 ผลประชุม ศปข.ศธ.4/2558
365 แนวทางจัดการศึกษาให้สอดคล้องการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก
364 งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ
355 ให้นโยบาย สำนักงาน สกสค.
353 ประชุมองค์กรหลัก 20/2558
348 ประชุมโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ
347 เชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส.
343 หารือกับ สมศ.
342 ผลประชุมกระทรวงศึกษาธิการ 10/2558
339 ศธ.-กก.หารือหลักสูตรกีฬาและการเป็นเจ้าบ้านที่ดี
338 พิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

 

 

Bookmark and Share

กรณีนำ "ภาพ-ข่าว"
จากสำนักงานรัฐมนตรีไปเผยแพร่
ในเว็บไซต์ของท่าน
กรุณาให้เครดิตแหล่งที่มาด้วย
ขอขอบคุณ

 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
AmazingCounters.com


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ