โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 110/2558
ครม.เยี่ยมชมนิทรรศการ
ในการประชุม ครม.สัญจร ที่ประจวบคีรีขันธ์

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ - พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยพลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร-พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะรัฐมนตรี เยี่ยมชมนิทรรศการ “นวัตกรรมและเทคโนโลยีไทย เพื่อ SMEs และเกษตรกร” ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นเจ้าภาพจัดร่วมกับ 13 กระทรวง ในระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558 ณ บริเวณลานจอดรถ สวนสนประดิพัทธ์

Follow us on TwitterFind us on Facebook

 

 

 More Resources

 รวมมติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง
 กับกระทรวงศึกษาธิการ

 

 

109 ครม.รับทราบตั้งคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา
096 ครม.เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยศิลปากร
090 ครม.เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัย 2 ฉบับ
080 ครม.เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัย 3 ฉบับ
049 ครม.อนุมัติ MOU กับฟิลิปปินส์
040 รม.แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิใน ITD
033 ครม.เห็นชอบวันหยุดราชการเพิ่ม
303 ครม.เห็นชอบ MOU กับไอร์แลนด์
298 ครม.รับทราบการมอบของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชนของ ศธ.
293 ครม.เห็นชอบการยกระดับรายได้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

 

 

Bookmark and Share


การจัดนิทรรศการ “นวัตกรรมและเทคโนโลยีไทย เพื่อ SMEs และเกษตรกร” เป็นการแสดงผลงานนวัตกรรมฝีมือคนไทยกว่า 300 ผลงาน โดยแบ่งออกเป็น 7 โซน คือ 1) เกษตรและชุมชน 2) น้ำ 3) ระบบราง 4) การแพทย์และสมุนไพร 5) ความมั่นคง พลังงานและสิ่งแวดล้อม 6) ท่องเที่ยววิถีไทย และ 7) SMEs และการส่งเสริมการส่งออก นอกจากนี้ มีนิทรรศการจากหน่วยงานของรัฐอื่นๆ เช่น สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank) และธนาคารออมสิน

  
ภาพ สถาพร ถาวรสุข

ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ มีการจัดแสดงผลงานจากสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) อาทิ ผลงาน “เตียงผู้ป่วยอัมพาต” จากวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของพยาบาลหรือญาติผู้ป่วยในการขยับพลิกตะแคงตัวผู้ป่วยเพื่อลดการเกิดแผลกดทับ, ผลงาน “มือกลแขนกลเพื่อคนพิการ” จากวิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตของผู้พิการทางแขน เป็นต้น

อีกทั้งมีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ “ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน” (Fix it Center) ของสถาบันอาชีวศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี และวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ซึ่งมีศูนย์ดำเนินการ จำนวน 13 ศูนย์

กุณฑิกา พัชรชานนท์
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
28/3/2558

กรณีนำข่าวจากสำนักงานรัฐมนตรีไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ของท่าน กรุณาให้เครดิตแหล่งที่มาด้วย, ขอขอบคุณ

 

   ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  
บรรณาธิการข่าว : กุณฑิกา พัชรชานนท์, นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร

   Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
 
 Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

  หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
   AmazingCounters.com
 


   สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569
   Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ