โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 101/2558
โครงการสร้างประสบการณ์แก่นักเรียนนักศึกษาในช่วงปิดภาคเรียน

พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่าสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สนย.สป.) ได้รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการสร้างประสบการณ์แก่นักเรียนนักศึกษาในช่วงปิดภาคเรียน ปี 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า โครงการสร้างประสบการณ์แก่นักเรียนนักศึกษาในช่วงปิดภาคเรียน ปี 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ได้รับความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ เพื่อการประกอบอาชีพในอนาคต ให้นักเรียนนักศึกษาเกิดค่านิยมในการทำงานและมีพฤติกรรมที่สร้างสรรค์ของสังคม รวมทั้งเป็นการแบ่งเบาภาระของครอบครัวได้อีกด้วย

Follow us on TwitterFind us on Facebook

 

 

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี
 เกี่ยวกับ สป.

 

 

099 ขอความร่วมมือ รร.กวดวิชาชะลอการขึ้นค่าเรียน
093 กิจกรรมช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน
092 รมว.ศธ.บรรยายปฏิรูปการศึกษา ในการประชุมผู้บริหาร รร.เอกชน
091 การจัดเก็บภาษี รร.กวดวิชา
087 ผลประชุม ก.ค.ศ.3/2558
075 ผลประชุม กช.1/2558
066 ตรวจเยี่ยม รร.อำนวยศิลป์
061 สโลแกนวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ด้านอาเซียนของ ศธ.
055 เสวนา Work-Based Learning ในงาน 10 ปีปัญญาภิวัฒน์
048 ก.ค.ศ.เห็นชอบหลักเกณฑ์ฯ การสอบ ศน.และการรับโอนครู

 

 

Bookmark and Share


กระทรวงศึกษาธิการจะจ้างนักเรียนนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาถึงระดับปริญญาตรี (อายุ 15 ปีขึ้นไป) จากทั่วประเทศ ลักษณะงานที่ทำจะเป็นงานที่เหมาะสม ปลอดภัย และมีการเดินทางที่สะดวก โดยสถานที่ทำงานจะเป็นส่วนราชการ/สถานศึกษา ที่ประสงค์จะรับนักเรียนนักศึกษาเข้าทำงานในอัตราวันละ 200 บาท มีกำหนดการรับสมัครระหว่างวันที่ 1-4 เมษายน 2558 ณ ส่วนราชการ/สถานศึกษาที่ดำเนินโครงการ ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค และสามารถปฏิบัติงานได้ระหว่างเดือนเมษายนถึงกรกฎาคม 2558

ในเบื้องต้นคาดว่าจะมีนักเรียนนักศึกษาเข้าทำงานในหน่วยงานต่างๆ ของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค จำนวน 7,326 คน ดังนี้

  • สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 2,250 คน

  • สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 1,200 คน

  • สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 1,200 คน

  • สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.) 2,676 คน (สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย : สำนักงาน กศน., สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน : สช., สนย.)

สำหรับงบประมาณที่ใช้ ประมาณ 33 ล้านบาท

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรณีมีผู้ห่วงใยประเด็นการจ้างงานนักเรียนนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานนั้น เป็นการจ่ายค่าตอบแทนในลักษณะเป็นการจ้างชั่วคราวระยะสั้นๆ และเป็นการปฏิบัติตามระเบียบเฉพาะ รวมทั้งเป็นการดำเนินโครงการเพื่อการเสริมสร้างประสบการณ์ให้แก่นักเรียนนักศึกษาเป็นหลัก จึงไม่เข้าข่ายการจ้างงานแรงงานตามที่กฎหมายแรงงานกำหนด ส่วนอัตราค่าตอบแทนนักเรียนนักศึกษานั้น กระทรวงศึกษาธิการเห็นว่า เพื่อให้เหมาะสมกับค่าครองชีพในยุคปัจจุบัน จึงได้เสนอเรื่องไปยังกรมบัญชีกลางขอเพิ่มอัตราค่าตอบแทนให้สูงขึ้นเป็นวันละ 300 บาท แต่ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณา ในช่วงนี้กระทรวงศึกษาธิการสามารถดำเนินโครงการนี้ได้ทันที

นงศิลินี โมสิกะ
สรุป/รายงาน
20/3/2558

กรณีนำข่าวจากสำนักงานรัฐมนตรีไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ของท่าน กรุณาให้เครดิตแหล่งที่มาด้วย, ขอขอบคุณ

 

   ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  
บรรณาธิการข่าว : กุณฑิกา พัชรชานนท์, นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร

   Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
 
 Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

  หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
   AmazingCounters.com
 


   สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569
   Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ