โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 99/2558
ขอความร่วมมือ รร.กวดวิชา ให้ชะลอการขึ้นค่าเรียน

ศึกษาธิการ - พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ว่า ที่ประชุมได้หารือเรื่องการจัดเก็บภาษีโรงเรียนกวดวิชา

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2558 ได้อนุมัติหลักการเกี่ยวกับมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนกิจการโรงเรียนเอกชนและปรับปรุงการจัดเก็บภาษีโรงเรียนกวดวิชา ซึ่งทำให้หลายฝ่ายมีความกังวลว่า มาตรการภาษีในครั้งนี้อาจส่งผลให้มีการขึ้นค่าเรียนของโรงเรียนกวดวิชา

Follow us on TwitterFind us on Facebook

 

 

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี
 เกี่ยวกับ สป.

 

 

093 กิจกรรมช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน
092 รมว.ศธ.บรรยายปฏิรูปการศึกษา ในการประชุมผู้บริหาร รร.เอกชน
091 การจัดเก็บภาษี รร.กวดวิชา
087 ผลประชุม ก.ค.ศ.3/2558
075 ผลประชุม กช.1/2558
066 ตรวจเยี่ยม รร.อำนวยศิลป์
061 สโลแกนวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ด้านอาเซียนของ ศธ.
055 เสวนา Work-Based Learning ในงาน 10 ปีปัญญาภิวัฒน์
048 ก.ค.ศ.เห็นชอบหลักเกณฑ์ฯ การสอบ ศน.และการรับโอนครู
047 ก.ค.ศ.เห็นชอบหลักเกณฑ์ฯ การสอบครูผู้ช่วย

 

 

Bookmark and Share


ที่ประชุมจึงมีความเห็นให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) มีหนังสือขอความร่วมมือไปยังโรงเรียนกวดวิชาให้ชะลอการขึ้นค่าเรียนไว้ก่อนเป็นเวลา 1 ปี  เพื่อลดความกังวลและไม่ต้องการให้กระทบกระเทือนถึงผู้ปกครองที่จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

นายบัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กล่าวว่า ขณะนี้ สช.เตรียมส่งหนังสือขอความร่วมมือไปยังโรงเรียนกวดวิชาทั่วประเทศ เพื่อชะลอการขึ้นค่าเล่าเรียนออกไปก่อน ย้ำว่าการขึ้นค่าเล่าเรียนจะต้องเป็นไปตามเพดานที่ สช.กำหนด ซึ่งยังคงยึดตามหลักเกณฑ์เดิมคือ โรงเรียนกวดวิชาจะมีกำไรหลังหักต้นทุนได้ประมาณร้อยละ 20 และจะต้องจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพด้วย

นอกจากนี้ ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองในการตรวจสอบโรงเรียนกวดวิชาอย่างรอบคอบก่อนที่จะส่งบุตรหลานเข้าเรียน โดยดูได้จากสถานที่ตั้ง การปิดประกาศใบอนุญาตที่ระบุวิธีการจัดการเรียนการสอนพร้อมทั้งระบุค่าเรียนไว้อย่างชัดเจน

หากพบเห็นโรงเรียนใดขึ้นค่าใช้จ่ายหรือไม่ได้จัดการเรียนการสอนตามที่ประกาศไว้ เช่น นำเทคโนโลยีและสิ่งต่างๆ มาใช้เพื่อเป็นการประหยัด แต่ไม่ลดราคาค่าเรียน ขอให้แจ้งมายัง สช. เพื่อจะได้เข้าไปตรวจสอบต่อไป

และหากพบว่ามีการเปิดโรงเรียนกวดวิชาโดยไม่ได้รับอนุญาต จะมีความผิดทางกฎหมาย มีโทษทั้งจำและปรับ รวมทั้งมีความผิดฐานเอาเปรียบผู้บริโภคด้วย

นวรัตน์ รามสูต
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
19/3/2558

กรณีนำข่าวจากสำนักงานรัฐมนตรีไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ของท่าน กรุณาให้เครดิตแหล่งที่มาด้วย, ขอขอบคุณ

 

   ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  
บรรณาธิการข่าว : กุณฑิกา พัชรชานนท์, นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร

   Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
 
 Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

  หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
   AmazingCounters.com
 


   สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569
   Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ