โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 464/2558
ภารกิจ
รมช.ศธ.ที่ยะลา, 21 ธันวาคม 2558

จังหวัดยะลา - พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการและประชุมดำเนินงานตามแผนการพัฒนาศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ การติดตามข้อมูลนักเรียนทุน พร้อมแผนปฏิบัติการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2559 เมื่อวันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมขุนศิลป์ สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 อำเภอเมืองยะลา

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึงการเดินทางไปปฏิบัติราชการในครั้งนี้ว่า เพื่อตรวจเยี่ยมข้าราชการด้านการศึกษา และติดตามแผนการพัฒนาด้านการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมทั้งใช้โอกาสนี้มาอวยพรปีใหม่แก่ข้าราชการในพื้นที่อีกด้วย

ในการติดตามงานด้านการศึกษา พบว่านักเรียนในพื้นที่ทุกระดับชั้นมีคะแนนที่สูงขึ้นกว่าเดิม ถึงแม้ว่าจะไม่มากนักแต่ก็ดีกว่าที่ผ่านมา ส่วนการศึกษาเพื่อมีงานทำ ก็จะมีการรณรงค์ให้เด็กได้เรียนในสถานศึกษาอาชีวะมากขึ้น สำหรับการรักษาความปลอดภัยบุคลากรด้านการศึกษาและครู ก็มีสถิติการเสียชีวิตของครูลดลงหรือแทบจะไม่เกิดขึ้น ซึ่งในปีหน้าก็ยังคงมีความเข้มข้นขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งในแง่การยกระดับด้านการศึกษาและการดูแลความปลอดภัยครู โดยความร่วมมือกันระหว่างศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) ภาค 4 ส่วนหน้า

ทั้งนี้ ได้ฝากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนการขยายโรงเรียนกีฬาให้ครบทุกจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ตามโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วย

จากนั้น รมช.ศึกษาธิการ และคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมกิจกรรมคืนความสุขให้ประชาชน  จัดโดยสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดยะลา ร่วมกับโรงเรียนพระดาบส จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 - 23 ธันวาคม 2558 โดยมีกิจกรรมให้บริการประชาชน อาทิ การตรวจเช็คสภาพและซ่อมรถจักรยานยนต์ และการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น ซึ่งนอกเหนือจากการคืนความสุขให้ประชาชนในพื้นที่แล้ว ยังเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนโรงเรียนพระดาบส จังหวัดชายแดนใต้ ได้ฝึกทักษะอาชีพและนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติจริงด้วย


ขอบคุณ : ข้อมูลและภาพถ่ายจากศูนย์สารนิเทศขั้นพื้นฐาน สพฐ.
บัลลังก์ โรหิตเสถียร : รายงาน
22/12/2558

Follow us on TwitterFind us on Facebook

 

 

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุด
 ของรัฐมนตรี

   
455 ประชุมองค์กรหลัก 16 ธ.ค.2558  
451 หารือกับธนาคารออมสินลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้  
446 การจัดทำงบประมาณปี 2560 อง ศธ.  
443 รมช.ศธ.ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล  
437 มอบนโยบายคณะกรรมการบริหาร สทศ.  
436 ประชุม คตร.ประจำกลุ่มกระทรวงด้านสังคมวิทยา  
435 ประชุมกับคณะกรรมาธิการฯ ด้านการศึกษา สปท.  
434 ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน  
432 รมว.ศธ.ประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามนโยบาย  
427 ตรวจเยี่ยมการสอนภาษาด้วย echo hybrid ที่ รร.วัดรางบัว  
419 ประชุมองค์กรหลัก  
412 ผลประชุมบอร์ด สกสค.  
411 แถลงการจัดจ้างออร์แกไนซ์และใบปลิว สพฐ.  

 

 

Bookmark and Share

กรณีนำ "ภาพ-ข่าว"
จากสำนักงานรัฐมนตรีไปเผยแพร่
ในเว็บไซต์ของท่าน
กรุณาให้เครดิตแหล่งที่มาด้วย
ขอขอบคุณ

 

 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ