โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 437/2558
รมช.ศธ."ธีระเกียรติ"
มอบนโยบายคณะกรรมการบริหาร สทศ.

ศึกษาธิการ – นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้นโยบายในการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) เมื่อวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ได้พบกับคณะกรรมการบริหาร สทศ. ซึ่งเป็นคณะกรรมการชุดใหม่ เพื่อที่จะมาพูดคุยและให้นโยบายในการดำเนินงาน โดยมีประเด็นหลักเกี่ยวกับนโยบายการปฏิรูประบบประเมินผลการจัดการศึกษาในทุกเรื่อง ตั้งแต่การประเมิน ครู เด็ก และสถานศึกษา ซึ่งเป็นนโยบายที่รัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญอย่างยิ่ง รวมทั้งเป็นหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการที่ต้องดูแล โดยมี สทศ. เป็นหน่วยงานสำคัญในการดำเนินการประเมินผลการจัดการศึกษา เพราะหากไม่มี สทศ. จะไม่สามารถรู้ได้ว่าการจัดการเรียนการสอนประสบความสำเร็จหรือไม่ เราก็หลับหูหลับตาคิดเอาเองว่าเราทำสำเร็จ

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สทศ. ได้ทำการจัดสอบวิชาหลัก และ O-NET ให้กับเด็กนักเรียน ผลปรากฏว่าคะแนนของเด็กนักเรียนอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างต่ำ จึงได้หารือกับ สทศ. เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากการประเมินที่ยุติธรรมและตรงตามความเป็นจริงนี้ ในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างไรบ้าง

นอกจากนี้ เมื่อ 3 เดือนที่ผ่านมา กระทรวงศึกษาธิการได้ให้นโยบายการออกข้อสอบอัตนัยกับ สทศ. เพราะหากจะสอนให้เด็กคิดเป็น ก็ต้องมีวิธีการประเมินว่าเด็กคิดเป็นหรือไม่ ซึ่งข้อสอบปรนัยไม่สามารถวัดได้ ดังนั้น สทศ.จะเริ่มใช้ข้อสอบอัตนัยแบบค่อยเป็นค่อยไป ดังเช่นในปีการศึกษา 2559 จะมีข้อสอบอัตนัยภาษาไทยในการสอบ O-Net สำหรับเด็ก ป.6 ร้อยละ 20

นอกจากนี้ ในปัจจุบัน สทศ. มีบุคลากรที่ดูแลเรื่องคุณภาพข้อสอบจริงๆ เพียง 5 คน แต่มีกระบวนการจัดสอบที่ควบคุมเรื่องความยุติธรรม และความมั่นคง (Security) ของข้อสอบ ไม่ให้เกิดการรั่วไหลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง สทศ.เก่งและมีความชำนาญในด้านนี้อยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม ประเด็นเรื่องความสามารถในการควบคุมคุณภาพข้อสอบ ยังต้องได้รับการพัฒนา ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ในการพัฒนาคุณภาพข้อสอบต่างๆ ให้มีคุณภาพ

อีกหนึ่งประเด็นสำคัญ คือ การปฏิรูปการเรียนรู้ อาทิ นโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้, หากยังมีการออกข้อสอบแบบเดิมๆ โดยไม่ได้ออกในสิ่งซึ่งเป็นหลักจริงๆ หรือออกข้อสอบไม่สอดคล้องกับหลักสูตร จะทำให้เด็กจะพะว้าพะวง และส่งผลทำให้ผู้ปกครองไม่สนับสนุนนโยบายนี้ อีกทั้งนักเรียนจะพากันไปเรียนพิเศษเพราะกังวลว่าครูสอนไม่ครบ และจะทำให้การปฏิรูปล้มเหลว ซึ่งปลายทางของการประเมินหรือการวัดผลการจัดการเรียนรู้ จึงเป็นเรื่องสำคัญมาก, สำคัญถึงขั้นที่ทำให้บริษัทรถยนต์แห่งหนึ่งเกือบจะล่มจม เพราะไปหลอกการประเมินในการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวด้วยว่า แม้ไม่มีใครชอบการประเมิน แต่ก็ต้องการให้ทุกคนรักสถาบันประเมิน ต้องการให้ทุกคนรัก สทศ. เพราะเป็นสถาบันที่เกี่ยวข้องกับเด็กและผู้ปกครองกว่าล้านคนต่อปี กล่าวคือ หลังจากผ่านการสอบ O-NET หรือ GAT/PAT เด็กและผู้ปกครองควรจะดีใจว่าประเทศยุติธรรม ข้อสอบดี และมีความเป็นธรรม ไม่ใช่สอบเสร็จแล้วมีแต่เสียงวิพากษ์วิจารณ์


ภาพ : ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี

สุดท้ายนี้ สทศ.จะเป็นหน่วยงานที่จะให้ความร่วมมือเรื่องการประเมินครูหรือการคัดครูในอนาคต รวมทั้งการประเมินนามธรรมอีกหลายๆ เรื่องด้วย โดยจะเป็นการพัฒนาแบบค่อยเป็นค่อยไป เพราะฉะนั้น สทศ. จึงต้องเป็นองค์กรที่สำคัญและต้องพัฒนาตัวเองขึ้นอีก ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการต้องช่วยให้การพัฒนานั้นสำเร็จ และพร้อมให้การสนับสนุนด้านต่างๆ ต่อไป


อรพรรณ ฤทธิ์มั่น
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
4/12/2558

Follow us on TwitterFind us on Facebook

 

 

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุด
 ของรัฐมนตรี

   
436 ประชุม คตร.ประจำกลุ่มกระทรวงด้านสังคมวิทยา  
435 ประชุมกับคณะกรรมาธิการฯ ด้านการศึกษา สปท.  
434 ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน  
432 รมว.ศธ.ประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามนโยบาย  
427 ตรวจเยี่ยมการสอนภาษาด้วย echo hybrid ที่ รร.วัดรางบัว  
419 ประชุมองค์กรหลัก  
412 ผลประชุมบอร์ด สกสค.  
411 แถลงการจัดจ้างออนแกไนซ์และใบปลิว สพฐ.  
410 หารือกับ รมว.การท่องเที่ยวฯ นโยบายยกระดับภาษาอังกฤษ  
401 ประชุมปฏิรูประบบการประเมินและประกันคุณภาพการศึกษา  
395 ผลประชุมกระทรวงศึกษาธิการ 11/2558  
394 หนังสือบันทึกประวัติศาสตร์ "ปั่นเพื่อพ่อ"  

387 ตั้งคณะทำงานทบทวนบทบาทภารกิจโครงสร้าง ศธ.

 

 

 

Bookmark and Share

กรณีนำ "ภาพ-ข่าว"
จากสำนักงานรัฐมนตรีไปเผยแพร่
ในเว็บไซต์ของท่าน
กรุณาให้เครดิตแหล่งที่มาด้วย
ขอขอบคุณ

 

 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ