โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 434/2558
ศธ.ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

ศึกษาธิการ - พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ และ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2558 ณ บริเวณด้านหน้ากระทรวงศึกษาธิการ

รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวรายงานว่า กระทรวงศึกษาธิการได้จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการทุกหมู่เหล่าในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้แสดงความจงรักภักดี และถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม ของทุกปี และเพื่อให้ข้าราชการได้แสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน โดยปฏิบัติหน้าที่ตามรอยพระยุคลบาท น้อมนำพระราชปณิธาน และพระบรมราโชวาทต่างๆ มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติตน และปฏิบัติราชการอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน และประเทศชาติสืบไป

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เป็นประเพณีที่สำคัญยิ่งของข้าราชการ ถือเป็นศักดิ์ศรี และเกียรติภูมิอันสง่างาม สัจจะวาจาที่เปล่งออกมาด้วยใจบริสุทธิ์จากทั่วทุกสารทิศทั้งแผ่นดิน จะเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ที่มีอานุภาพศักดิ์สิทธิ์ขจัดภัยและอุปสรรคต่างๆ ของบ้านเมืองให้ผ่านพ้นไปได้ ข้าราชการทุกหมู่เหล่าจึงได้พร้อมใจกันน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายสัตย์ปฏิญาณด้วยความจงรักภักดีในวันนี้

พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นที่ประจักษ์แจ้ง ทั้งในและต่างประเทศต่างยกย่องเชิดชูพระองค์ว่าไม่มีกษัตริย์พระองค์ใดในโลก ที่ทรงงานหนักเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเท่ากับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกแล้ว นับเป็นบุญกุศลอันใหญ่หลวงที่ได้เกิดมาเป็นคนไทย อยู่บนผืนแผ่นดินไทยภายใต้ร่มพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์ ผู้ทรงดำรงอยู่ในทศพิธราชธรรมทรงเป็นแบบอย่างอันประเสริฐสูงสุด สมควรอย่างยิ่งที่จะน้อมนำพระบรมราโชวาทใส่เกล้าใส่กระหม่อม ยึดมั่นเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ราชการและดำเนินตามรอยพระยุคลบาท เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความเจริญก้าวหน้าของประเทศสืบไป

ในโอกาสอันเป็นมหามงคลยิ่งนี้ ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสตั้งสัตยาธิษฐาน ด้วยอานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย พระสยามเทวาธิราช เทวามหาฤทธิ์ที่ปกปักษ์รักษาพระราชอาณาจักร พระบรมเดชานุภาพแห่งองค์สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์เป็นที่ตั้ง น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเกษมสำราญ พระพลานามัยแข็งแรง พระบรมเดชานุภาพแผ่ไพศาล เป็นมิ่งขวัญร่มเกล้าพสกนิกรตลอดจิรัฐิติกาล

ภายหลังพิธีกล่าวถวายคำสัตย์ปฏิญาณฯ รมว.ศึกษาธิการ ได้ให้โอวาทกับข้าราชการผู้ร่วมงาน ว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเฝ้าดูและเป็นห่วงพสกนิกรชาวไทยทุกคน โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระองค์ท่านทรงงานต่างๆ เพื่อให้พสกนิกรชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุข ดังนั้น ประชาชนชาวไทยทุกคนควรหันกลับมาดูตัวเองว่าได้ทำหน้าที่อย่างสุดความสามารถ และทำสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีส่วนสำคัญในการสร้างคนของประเทศ ควรทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ เข้มแข็ง เสียสละ และเดินหน้าปฏิบัติหน้าที่ตามคำปฏิญาณที่ได้กล่าวไป เพื่อพ่อหลวงของเรา


ภาพ : ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี

รมว.ศึกษาธิการ ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเกี่ยวกับของขวัญปีใหม่ที่กระทรวงศึกษาธิการจะมอบให้กับเด็กนักเรียน คือ การเพิ่มจำนวนโรงเรียนคุณธรรม กล่าวคือ จะต้องปลูกฝังคุณธรรมให้กับนักเรียนตั้งแต่ตอนอายุน้อยๆ ซึ่งเป็นโครงการของกระทรวงศึกษาธิการตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมทั้งได้กล่าวถึงขั้นตอนการเรียนรู้ของเด็กนักเรียน 3 ประการ คือ 1) ผู้เรียนต้องเชื่อผู้สอน 2) เรียนแล้ว เชื่อแล้ว ต้องคิดเองได้ 3) ต้องฝึกปฏิบัติได้ หากทำตาม 3 ขั้นตอนนี้ หลังสำเร็จการศึกษาเด็กนักเรียนจะสามารถออกไปทำงาน และปกครองคนได้ต่อไป


อรพรรณ ฤทธิ์มั่น
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
3/12/2558

Follow us on TwitterFind us on Facebook

 

 

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุด
 ของรัฐมนตรี

   
432 รมว.ศธ.ประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามนโยบาย  
427 ตรวจเยี่ยมการสอนภาษาด้วย echo hybrid ที่ รร.วัดรางบัว  
419 ประชุมองค์กรหลัก  
412 ผลประชุมบอร์ด สกสค.  
411 แถลงการจัดจ้างออนแกไนซ์และใบปลิว สพฐ.  
410 หารือกับ รมว.การท่องเที่ยวฯ นโยบายยกระดับภาษาอังกฤษ  
401 ประชุมปฏิรูประบบการประเมินและประกันคุณภาพการศึกษา  
395 ผลประชุมกระทรวงศึกษาธิการ 11/2558  
394 หนังสือบันทึกประวัติศาสตร์ "ปั่นเพื่อพ่อ"  

387 ตั้งคณะทำงานทบทวนบทบาทภารกิจโครงสร้าง ศธ.

 

382 เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้
379 ประชุมจัดงานวันครู ครั้งที่ 60
376 ตรวจเยี่ยมการสอบ GAT/PAT

 

 

Bookmark and Share

กรณีนำ "ภาพ-ข่าว"
จากสำนักงานรัฐมนตรีไปเผยแพร่
ในเว็บไซต์ของท่าน
กรุณาให้เครดิตแหล่งที่มาด้วย
ขอขอบคุณ

 

 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ