โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 148/2558
ก.ค.ศ.อนุมัติจัดสรรอัตราเกษียณอายุราชการคืนจำนวน 13,458 อัตรา

นางรัตนา ศรีเหรัญ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แถลงผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) รั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ โดยมีพลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมว่า ก.ค.ศ.ได้อนุมัติจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำนวน 13,458 อัตรา คืนให้แก่ส่วนราชการต่างๆ ครบ 100%

เลขาธิการ ก.ค.ศ. กล่าวว่า ที่ประชุมได้อนุมัติจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำนวน 13,458 อัตรา โดยถือเป็นการคืนอัตราให้ส่วนราชการต้นสังกัดเดิมร้อยละ 100 ตามที่สำนักงาน ก.ค.ศ.เสนอ ดังนี้

1) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จำนวน 10 อัตรา
2)
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 1 อัตรา
3)
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จำนวน 3 อัตรา
4)
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จำนวน 71 อัตรา
5)
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน 489 อัตรา
6)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 12,884 อัตรา

ที่

ส่วนราชการ

ตำแหน่ง

จำนวน (อัตรา)

1

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครูผู้ช่วย

9

อาจารย์

1

รวม

10

2

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครูผู้ช่วย

1

3

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครูผู้ช่วย

3

4

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
ผู้อำนวยการสำนักงาน
กศน.จังหวัด

11

รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด

1

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

36

ครูผู้ช่วย

19

ศึกษานิเทศก์

2

บุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค.(2)

2

รวม

71

5

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา

44

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

60

ครูผู้ช่วย

385

รวม

489

6

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา

18

รองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา

27

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

1,505

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

357

ครูผู้ช่วย

10,424

ศึกษานิเทศก์

260

บุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค.(2)

293

รวม

12,884

รวมทั้งสิ้น

13,458

ดรุวรรณ บุญมาก
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
30/4/2558

กรณีนำข่าวจากสำนักงานรัฐมนตรีไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ของท่าน กรุณาให้เครดิตแหล่งที่มาด้วย, ขอขอบคุณ

Follow us on TwitterFind us on Facebook

 

 

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี
 เกี่ยวกับ สป.

 

 

151 ก.ค.ศ.เห็นชอบหลักเกณฑ์เลือนวิทยฐานะตามข้อตกลงในการพัฒนางาน
149 หลักเกณฑ์คัดเลือกอนุกรรมการผู้แทนคุรุสภาใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ
148 ก.ค.ศ.คืนอัตราเกษียณ 13,458 อัตรา
147 ก.ค.ศ.5/2558 เห็นชอบย้ายและแต่งตั้ง ผอ.สพท.และครูเชี่ยวชาญ
142 มหกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อคนชายแดนใต้ ที่ยะลา
141 ปิดการแข่งขันฟุตบอล กศน.คัพ 5 จังหวัดชายแดนใต้
132 ตั้ง อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 165 เขต
127 เขตตรวจราชการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน
126 มาตรฐานตำแหน่งและเงินเพิ่มพิเศษครู-ผู้บริหาร
125 สภาวการณ์จัดเก็บข้อมูลทางการศึกษา
122 ารบริหารงานบุคคล 38 ค.(2)
121 งานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 20
103 ผลประชุมคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 2/2558
102 ผลประชุม ก.ค.ศ.4/2558
101 โครงการเสริมสร้างประสบการณ์แก่นักเรียนช่วงปิดภาคเรียน
099 ขอความร่วมมือ รร.กวดวิชาชะลอการขึ้นค่าเรียน
093 กิจกรรมช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน
092 รมว.ศธ.บรรยายปฏิรูปการศึกษา ในการประชุมผู้บริหาร รร.เอกชน

 

 

Bookmark and Share

 

 

 

 

 

 

 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : กุณฑิกา พัชรชานนท์, นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
AmazingCounters.com


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ