โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 238/2557
การประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง

พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร และพลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งผู้บริหารองค์กรหลักและหน่วยงานในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในโอกาสเป็นประธานการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2557 ที่กระทรวงศึกษาธิการ

Follow us on TwitterFind us on Facebook

 

 

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุด
 ของ รมว.ศธ.

 

 

214 เปิดงานวันครูโลก
213 ภารกิจ รมช.ศธ.สุรเชษ๋ฐ์ฯ ที่ปัตตานี
211 แถลงข่าวรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
202 นโยบายพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาให้ทันสมัย
199 คำสั่งมอบอำนาจ รมช.ศธ.
197 ศธ.-กก.หารือความร่วมมือด้านกีฬาและการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลดไฟล์นโยบาย  DOCX - PDF
196 รัฐมนตรีเข้ารับตำแหน่งวันแรก

 

 

Bookmark and Share

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนภายหลังการประชุมว่า การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ซึ่งในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ดำเนินการตามนโยบายได้เป็นอย่างดี อาจมีปัญหาอยู่บ้าง แต่ไม่น่าหนักใจ และคงสามารถแก้ได้ไม่ยากนัก เพียงแต่จะต้องสร้างความเชื่อมโยงและสร้างเครือข่ายด้านการศึกษา ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน โรงเรียน มหาวิทยาลัย และผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการสร้างคนให้เป็นมันสมองของประเทศ

ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ ศธ. ดำเนินงานด้านการศึกษา เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 4 ประการ ได้แก่

1. การสร้างคนให้มีศักยภาพด้านวิชาการ เพื่อไปเป็นครู อาจารย์ และนักวิชาการ

2. การสร้างคนให้มีอาชีพ มีงานทำ และมีขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อพัฒนาประเทศต่อไป

3. การผลิตคนที่มีศักยภาพรองรับการแข่งขันของประชาคมโลก ที่จะมีการเคลื่อนย้ายประชากร และเคลื่อนย้ายแรงงานในอนาคต

4. การพัฒนาคนด้านกีฬา ที่จะต้องสร้างและส่งเสริมผู้ที่มีศักยภาพทางด้านกีฬา ตลอดจนถึงสามารถนำไปต่อยอดในการทำงานได้ เช่น ในพื้นที่ภาคใต้มีคนชอบกีฬามาก จึงได้แนะนำให้มีการทดลองเปิดห้องเรียนหรือแผนกกีฬาสำหรับนักเรียนที่มีความถนัดและสนใจ

อย่างไรก็ตาม ทราบว่า ศธ.ได้เตรียมการและดำเนินการด้านต่างๆ ตามเป้าหมายดังกล่าวไว้บ้างแล้วในช่วง 5 เดือนที่ผ่านมา เช่น การปรับระบบการศึกษา การจัดตั้งศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) หรือ ศธ.ส่วนหน้า เป็นต้น ซึ่งจะได้มอบหมายให้ ศธ. และทุกกระทรวง ตั้งเป้าหมายการทำงานในช่วง 3 เดือนต่อจากนี้ พร้อมทั้งดำเนินการให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

นวรัตน์ รามสูต
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
Published 29/10/2557

ภาพ สถาพร ถาวรสุข

กรณีนำข่าวจากสำนักงานรัฐมนตรีไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ของท่าน กรุณาให้เครดิตแหล่งที่มาด้วย, ขอขอบคุณ

 

   ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  
บรรณาธิการข่าว : กุณฑิกา พัชรชานนท์, นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร

   Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
 
 Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

  หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
   AmazingCounters.com
 


   Copyright 2004-2014 สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390
   Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ