โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 256/2557
ออท.เกาหลีเหนือ เข้าเยี่ยมคารวะ รมว.ศธ.

ศึกษาธิการ - พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ และ ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับและหารือความร่วมมือด้านการศึกษากับนายมุน ซงโม (H.E. Mr. Mun Song Mo) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีประจำประเทศไทย (เกาหลีเหนือ) เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 ที่ห้องรับรองจันทรเกษม

Follow us on TwitterFind us on Facebook

 

 

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของ รมว.ศธ.
 ด้านต่างประเทศ

 

 

254 หารือกับ ออท.สิงคโปร์
250 รมช.ศธ.ร่วมประชุมการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ณ ญี่ปุ่น
249 ออท.ลาวเข้าเยี่ยมคารวะ
232 ออท.ญี่ปุ่นเข้าเยี่ยมคารวะ
206 หารือกับ สปป.ลาว
 
 
 
 
 

 

 

Bookmark and Share

รมว.ศธ. กล่าวขอบคุณเอกอัครราชทูตเกาหลีเหนือที่เดินทางมาเยี่ยมคารวะ และยินดีที่จะส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างไทยกับเกาหลีเหนือ เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศให้ใกล้ชิดกันมากขึ้น เพราะที่ผ่านมาอาจมีความร่วมมือระหว่างกันไม่มากนัก แต่ถือได้ว่าระบบการศึกษาระหว่างสองประเทศมีความคล้ายคลึงกัน เช่น การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปีโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ยังมีนักศึกษาจากเกาหลีเหนือจำนวนหนึ่งที่เดินทางเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยไทยบ้าง แต่ไม่มากนัก จึงฝากให้เอกอัครราชทูตเกาหลีเหนือช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้รัฐบาลเกาหลีเหนือส่งนักศึกษามาเรียนในประเทศไทยให้มากขึ้น โดย ศธ.ยินดีที่จะหารือกับมหาวิทยาลัยของไทยที่สนใจจะมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกาหลีเหนือ

ในส่วนของสถานการณ์ของคาบสมุทรเกาหลี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทั้งเกาหลีเหนือและสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) จะหาช่องทางหารือร่วมกัน เพื่อนำสันติภาพมาสู่คาบสมุทรเกาหลีและส่งผลให้เกิดความเจริญมั่นคงของภูมิภาคเอเชียต่อไป
ภาพ นวรัตน์ รามสูต

เอกอัครราชทูตเกาหลีเหนือฯ กล่าวแสดงความยินดีในโอกาสที่ รมว.ศธ.เข้ารับตำแหน่งใหม่ และกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศว่า เกาหลีเหนือมีความยินดีที่จะพัฒนาความสัมพันธ์อันดีกับไทยอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะด้านการศึกษาซึ่งในปัจจุบันเกาหลีเหนือได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เช่น จัดการศึกษาภาคบังคับ 12 ปีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย อีกทั้งมีสถาบันการศึกษาจำนวนมากทั้งในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ซึ่งไทยเองก็มีสถาบันการศึกษาที่มีศักยภาพจำนวนมาก จึงต้องการที่จะมีความร่วมมือและแลกเปลี่ยนทางการศึกษากับไทยในอนาคต 

ทั้งนี้ เอกอัครราชทูตเกาหลีเหนือได้กล่าวถึงสถานการณ์ในคาบสมุทรเกาหลีว่า ขณะนี้สถานการณ์ภายในเกาหลีเหนือมีความมั่นคงเพราะประชาชนมีความสามัคคี และเกาหลีเหนือก็ให้ความสำคัญกับการรวมชาติระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ เพื่อความเป็นเอกราชและสันติภาพ ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าประเทศไทยจะให้การสนับสนุนการรวมชาติของทั้งสองประเทศต่อไป

นวรัตน์ รามสูต
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
15/11/2557

กรณีนำข่าวจากสำนักงานรัฐมนตรีไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ของท่าน กรุณาให้เครดิตแหล่งที่มาด้วย, ขอขอบคุณ

 

   ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  
บรรณาธิการข่าว : กุณฑิกา พัชรชานนท์, นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร

   Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
 
 Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

  หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
   AmazingCounters.com
 


   Copyright 2004-2014 สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390
   Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ