โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 97/2557
ตรวจเยี่ยมสนามสอบครูผู้ช่วย ที่ฉะเชิงเทรา

ฉะเชิงเทรา – นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) และนางศิริพร กิจเกื้อกูล เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (เลขาธิการ ก.ค.ศ.) ตรวจเยี่ยมสนามสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2557 ภาค ข (ความรู้ ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 เมษายน 2557 ที่สนามสอบในจังหวัดฉะเชิงเทรา


ภาพ : กุณฑิกา พัชรชานนท์ : iPhone5s

Follow us on Twitter

 

 

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของ รมว.ศธ.
 เกี่ยวกับ สป.

 

 

095 ประชุม กช. 2/2557
094 ประชุม กคศ. 4/2557
087 ประชุม คกก.1 อำเภอ 1 ทุน
071 ประชุม กคศ. 3/2557
067 ประชุม คกก.กศน. 1/2557
064 แนวทางโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน
046 ประชุม กคศ. 2/2557
045 ประชุม คกก.บห.บริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 1/2557
044 มอบเกียรติบัตรดีเด่นอาชีวะเอกชน
033 ประชุม กช. 1/2557
   
 

 

ข่าวย้อนหลังในรอบปีเกี่ยวกับ สป.

Bookmark and Share


ภาพ สถาพร ถาวรสุข, กุณฑิกา พัชรชานนท์

รมว.ศธ.กล่าวว่า หน่วยสอบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 (สพม.6) จังหวัดฉะเชิงเทราและสมุทรปราการ มีจำนวนผู้สมัครสอบทั้งสิ้น 5,617 คน มีอัตราว่างจำนวน 128 ตำแหน่ง และมีผู้เข้าสอบทั้งสิ้น 4,827 คน โดยแบ่งสนามสอบเป็น 3 แห่ง ได้แก่ 1) สนามสอบโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร มีจำนวนผู้สอบ 3,142 คน 2) สนามสอบโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา มีจำนวนผู้สอบ 981 คน และ 3) สนามสอบโรงเรียนดัดดรุณี มีจำนวนผู้สอบ 704 คน

กุณฑิกา พัชรชานนท์
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
20/4/2557

กรณีนำข่าวจากสำนักงานรัฐมนตรีไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ของท่าน กรุณาให้เครดิตแหล่งที่มาด้วย, ขอขอบคุณ

 

   ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  
บรรณาธิการข่าว : กุณฑิกา พัชรชานนท์, นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร

   Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
 
 Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

  หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
   S u p p o r t  A l l  M a j o r  W e b  B r o w s e r
 


   Copyright 2004-2014 สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390
   Backoffice
: MOE i MOE-news.net