โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

ประชุมบอร์ด สสวท.

รมว.ศธ.มอบนโยบายบอร์ด สสวท.ชุดใหม่ หวังช่วยยกระดับผลสอบ PISA วางเป้าให้ได้คะแนนสอบรอบหน้าเพิ่มขึ้น 30 คะแนน สนับสนุนการจัดตั้ง KOSEN ในไทย เพื่อพัฒนานักนวัตกรไทยให้เกิดขึ้นจริง

การศึกษาบุคลากรสุขภาพ

ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร  ร่วมเสวนา
“ปฏิรูปประเทศไทย: ผลกระทบต่อระบบ
สุขภาพและการศึกษาบุคลากรสุขภาพ”

ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัด ศธ.
เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐิน
พระราชทานของ ศธ. ที่สงขลา

ประชุมผู้บริหาร ศธ.สัญจร

สป.ศธ.จัดประชุม "ผู้บริหาร​ ศธ.สัญจร"
ประจำปี 2562 ที่สงขลา โดยปลัด ศธ.
เป็นประธานพิธีเปิด

Partnership School

รมช.ศธ."ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร"
ตรวจเยี่ยม Partnership School โรงเรียน
บ้านหนองเงือก จังหวัดลำพูน

 
   
 

 

 


รัฐบาลไทย

banner กระทรวงศึกษาธิการ

รวมมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการศึกษา

ยุทธศาสตร์และนโยบายการทำงานล่าสุดของรัฐมนตรี

รวมภารกิจด้านต่างประเทศล่าสุด..ของรัฐมนตรี

 

 

S O C I A L
M E D I A

Follow us on Twitter 

 
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ