โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบาย

รองนายกฯ และรักษาราชการแทน รมว.ศธ. ประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา ที่ ศธ.

17 ผลงานเด่นด้านการศึกษา

เอกสารประกอบวีดิทัศน์ "17 ผลงานเด่น
ด้านการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ"

ประชุมขับเคลื่อน ป.ย.ป.

ศธ.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อน
กำกับ ติดตามและประเมินผล ป.ย.ป.
แก่บุคลากร ศธภ./ศธจ.ทั่วประเทศ

สลากกินแบ่ง

ห้ามขายสลากกินแบ่งรัฐบาลใน รร.
และเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกิน 10,000 บาท

ทุน ม.ท.ศ.

มติ ครม. ขอความร่วมมือหน่วยงานและ
รัฐวิสาหกิจ จัด CSR ร่วมสมทบทุน
การศึกษา ม.ท.ศ.

 
   
 

 

 


รัฐบาลไทย

banner กระทรวงศึกษาธิการ

รวมมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการศึกษา

ยุทธศาสตร์และนโยบายการทำงานล่าสุดของรัฐมนตรี

รวมภารกิจด้านต่างประเทศล่าสุด..ของรัฐมนตรี

 

 

S O C I A L
M E D I A

Follow us on Twitter 

 
 
 
 

ข่าวนโยบาย รัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855 2018 1,795,393
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ