โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

งานวันครู

ศธ.จัดงานวันครู ครั้งที่ 63 ปี พ.ศ.2562 "คุณธรรมนำครูไทย สร้างเด็กไทยหัวใจ
ซื่อตรง" โดยนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน

งานวันครู

ศธ.จัดงานวันครู ครั้งที่ 63 ปี พ.ศ.2562
"คุณธรรมนำครูไทย สร้างเด็กไทยหัวใจ
ซื่อตรง" โดยนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน

ลงพื้นที่ รร.ร่วมพัฒนา

ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร รมช.ศธ.
ลงพื้นที่ติดตาม Partnership School
ที่เชียงใหม่

ครม.สัญจร ภาคเหนือ

รมว.ศธ.ร่วมคณะนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่
เชียงใหม่ ก่อนประชุม ครม.สัญจร
ภาคเหนือ

บูรณาการศึกษาภาคเหนือ

ศธ.ขับเคลื่อนแนวทางการบูรณาการด้าน
การศึกษาภาคเหนือ โดย พล.อ.สุรเชษฐ์
เป็นประธานการประชุม

 
   
 

 

 


รัฐบาลไทย

banner กระทรวงศึกษาธิการ

รวมมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการศึกษา

ยุทธศาสตร์และนโยบายการทำงานล่าสุดของรัฐมนตรี

รวมภารกิจด้านต่างประเทศล่าสุด..ของรัฐมนตรี

 

 

S O C I A L
M E D I A

Follow us on Twitter 

 
 
 
 

ข่าวนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ