1 ดูละครย้อนคิด วิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

1 ดูละครย้อนคิด วิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

วานนี้ (วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564) นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ให้กำลังใจและตรวจเยี่ยมการจัดสัปดาห์แห่งการฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับประชาชน เนื่องในวันพ่อแห่งชาติและวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข ซึ่งตั้งเป้าหมายฉีดให้ถึง 100 ล้านโดส ภายในสิ้นเดือนพฤศจิกายนนี้ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี โดยมี นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นพ.สุรินทร์ สืบซึ้ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี พญ.โศรยา ธรรมรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร นพ.ชาติชาย คล้ายสุบรรณ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร นายปิยวิทย์ เชิดกลิ่น ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี นายสุบิน ผลอนุรักษ์วงศ์ รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี นายสมบูรณ์ เหล่าวงศ์วัฒนา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองปราจีนบุรี คณะผู้บริหาร และบุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี ร่วมต้อนรับ