Urgent: ประกาศ​กระทรวงศึกษาธิการ

ภารกิจ รมว.ศธ 27 มกราคม 2564
เรื่อง การเปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัด-ในกำกับ กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป
กลุ่ม​ประชา​สัมพันธ์​ สร.: รายงาน
27 /1/2564