ข่าว :: ข่าวประกาศเรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อการเปลี..
       
  16 ตุลาคม 2562  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนั..
       
  16 ตุลาคม 2562  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนั..
       
  16 ตุลาคม 2562  เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสามัญประจำกร..
       
  10 ตุลาคม 2562  เรื่อง รายชื่อผลงาน และข้อเสนอแนวความคิด..
       
  9 ตุลาคม 2562  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่อ..
       
  8 ตุลาคม 2562  รายชื่อผลงาน และข้อเสนอแนวความคิด วิธีกา..
       
  8 ตุลาคม 2562  หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด่ว..
       
  7 ตุลาคม 2562  เรื่อง แก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลและถอดรายช..
       
  26 กันยายน 2562  เรื่อง รายชื่อผลงาน ข้อเสนอแนวความคิด/วิ..
       
  23 กันยายน 2562  ประกาศ สกศ. เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการส..
       
  20 กันยายน 2562  เรื่อง รายชื่อผลงาน และข้อเสนอแนวความคิด..
       
  19 กันยายน 2562  เรื่อง รายชื่อผลงาน และข้อเสนอแนวความคิด..
       
  18 กันยายน 2562  เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื..
       
  17 กันยายน 2562  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ผลการพิจา..
       
  17 กันยายน 2562  เรื่อง รายชื่อผลงาน และข้อเสนอแนวความคิด..
       
  17 กันยายน 2562  รายชื่อ ผลงาน และข้อเสนอแนวความคิดและวิธ..
       
  9 กันยายน 2562  รายชื่อผลงาน และข้อเสนอแนวความคิดวิธีการ..
       
  6 กันยายน 2562  เรื่อง รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ได..
       
  5 กันยายน 2562  เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้คว..
       
  5 กันยายน 2562  
   
ค้นพบ 1301 รายการ
Back   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Next  
  
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
   FAQ
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.08  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์