โรงเรียนปลอดน้ำอัดลมเพื่อสุขภาพเด็กไทย
  ข่าวทั้งหมด
9 กันยายน 2552

      

โรงเรียนปลอดน้ำอัดลมเพื่อสุขภาพเด็กไทย

          การจำหน่ายน้ำอัดลมในโรงเรียนถือเป็นการเปิดโอกาสให้เด็ก ๆ บริโภคเครื่องดื่มประเภทนี้เป็นประจำในชีวิตประจำวัน โดยผู้ปกครองไม่มีโอกาสเข้ามาควบคุมดูแลได้ ด้วยเหตุนี้ในปัจจุบันหลายประเทศจึงเริ่มประกาศมาตรการ "โรงเรียนปลอดน้ำอัดลม" และได้รับการขานรับจากหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่บริหารสถานศึกษา และโรงเรียน ในแวดวงที่กว้างขึ้นเรื่อย ๆ รวมทั้งโรงเรียนในประเทศไทยก็มีแนวโน้มที่จะไม่ให้มีการจำหน่ายน้ำอัดลมในโรงเรียนมากยิ่งขึ้นเป็นลำดับ
          ผลการสำรวจโดย มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ ในปี 2548 พบว่าโรงเรียนประถมศึกษา ร้อยละ 32.7 ในกลุ่มที่ศึกษา ยังมีการจำหน่ายน้ำอัดลม ต่อมา ในช่วงปี 2549-2550 เครือข่ายเด็กไม่กินหวาน ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสถานการณ์การขายน้ำอัดลมในโรงเรียน การบริโภคของเด็ก และความคิดเห็นของครูและผู้ปกครองเกี่ยวกับการเลิกขายน้ำอัดลมในโรงเรียน พบข้อมูลที่น่าสนใจดังนี้
          - โรงเรียนระดับมัธยมศึกษามีการจำหน่ายน้ำอัดลมมากกว่าโรงเรียนระดับประถมศึกษา
          - โรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีการยกเลิกการจำหน่ายน้ำอัดลมเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ โดยในปี 2550 มีโรงเรียนระดับประถมที่ยังคงขายน้ำอัดลมอยู่ ร้อยละ 6
          ที่น่ายินดีคือ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีมติเห็นชอบให้แจ้งแนวปฏิบัติไปยังสถานศึกษาในสังกัดไม่จำหน่ายน้ำอัดลมในสถานศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 ถือได้ว่าเป็นการประกาศนโยบายระดับชาติเพื่อปกป้องเด็กและเยาวชนไทยจากภัยน้ำอัดลมเป็นครั้งแรกของประเทศไทย ซึ่งขณะนี้มีเขตพื้นที่การศึกษาที่ปลอดน้ำอัดลมแล้วทั้งหมด 28 เขตพื้นที่การศึกษาจาก 25 จังหวัดทั่วประเทศได้แก่ จังหวัด อุตรดิตถ์ ราชบุรี สิงห์บุรี กาญจนบุรี นครศรีธรรมราช พังงา นครสวรรค์ พระนครศรีอยุธยา ประจวบคีรีขันธ์ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ จันทบุรี สตูล ยะลา เลย สมุทรสงคราม สุโขทัย กาฬสินธุ์ กำแพงเพชร ตรัง แพร่ เชียงราย สกลนคร แม่ฮ่องสอน ลำปาง
          เพื่อเป็นการกระตุ้นและสนับสนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกา (สพท.) ในการขยายการดำเนินงานตามนโยบายโรงเรียนปลอดน้ำอัดลมอย่างเต็มพื้นที่และต่อเนื่อง จึงจัดทำโครงการ "สพท.อ่อนหวาน" ขึ้น โดยผู้บริหาร สพท.ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการโครงการ จะได้รับโอกาสเข้าร่วมประชุมและรับโล่รางวัลในการประชุมนานาชาติ การส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กวัยเรียนภาคพื้นเอเชีย ครั้งที่ 5 ประเทศไทยปี 2552 (ACOHPSC) ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-12 กันยายน 2552 ณ โรงแรมถาวรปาล์ม บีช รีสอร์ท จังหวัดภูเก็ต

          ข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามได้ที่
          กองทันตสาธารณสุข กรมอนามัย โทร. 02 590 4209
http://dental.anamai.moph.go.th
          การประชุมนานาชาติ
          การส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กวัยเรียนภาคพื้นเอเชีย ครั้งที่ 5 ประเทศไทย ปี 2552 วันที่ 10-12 กันยายน พ.ศ. 2552 ณ จังหวัดภูเก็ต

          --เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 9 ก.ย. 2552 (กรอบบ่าย)--


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นิภา แย้มวจี
239 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
         1    2    3    4
   5    6    7    8    9    10    11
   12    13    14    15    16    17    18
   19    20    21    22    23    24    25
   26    27    28    29    30    31  


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.06  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์