KIDSCOVERY WORLD

มหกรรมการเล่นและเรียนรู้สำหรับเด็ก

ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน KIDSCOVERY WORLD : Tales & Toys ซึ่งเป็นมหกรรมของเล่นและการเรียนรู้ รวมทั้งนิทานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งแรกของไทย โดยมีศาสตราจารย์ธเนศวร์ เจริญเมือง ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมในพิธีเปิดและชมการจัดงานในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2556รมว.ศธ.กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็กเล็ก ทั้งทางร่างกาย สติปัญญา และจิตใจ ช่วยให้เด็กได้มีโอกาสเรียนรู้ และสิ่งสำคัญคือผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็กเล็กได้มีโอกาสรับรู้ถึงองค์ความรู้และได้เห็นตัวอย่างกิจกรรมดีๆ ที่จัดแสดงภายในงาน


เรื่องของการดูแลเด็กเล็กเป็นนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ แต่ต้องยอมรับว่าการดูแลเด็กเล็กในแต่ละประเทศ รวมทั้งประเทศไทย จะมีผู้มีหน้าที่รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องอยู่ในหลายหน่วยงานและองค์กร การทำงานแยกส่วนและองค์ความรู้กระจายอยู่ในที่ต่างๆ จึงจำเป็นต้องมีการประสานเชื่อมโยงให้มากขึ้น รวมทั้งต้องเร่งสร้างและรวบรวมองค์ความรู้เหล่านี้ไว้ เพื่อให้ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องได้เรียนรู้และนำไปใช้พัฒนาเด็กๆ ต่อไป


อย่างไรก็ตาม กิจกรรมครั้งนี้เป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับการเรียนรู้ของเด็กเล็ก จึงขอขอบคุณผู้จัดที่จัดกิจกรรมดีๆ ขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดงานจะประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย รวมทั้งจัดให้มีงานลักษณะเช่นนี้อย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดูแลเด็กและเยาวชนของชาติต่อไปด้วย


การจัดงาน “KIDSCOVERY WORLD : Tales & Toys” มหกรรมของเล่นและนิทานสำหรับเด็กในวัย 3-12 ปี ตอน Tales & Toys ครั้งแรกของประเทศไทย จัดโดยบริษัทอิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด ร่วมกับบริษัทรักลูกกรุ๊ป จำกัด และบริษัทเวิลด์เด็กซ์ จี.อี.ซี.กรุ๊ป จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-27 ตุลาคม 2556 ที่ฮอลล์ 3-4 อิมแพ็ค เมืองทองธานี เพื่อเสริมสร้างจินตนาการและพัฒนาการด้านสมองให้กับเด็กๆ ผ่านนิทานในรูปแบบของศิลปะการสื่อสารพร้อมจัดแสดงนิทานคลาสสิก อาทิ หนูน้อยหมวกแดง แจ็คกับต้นถั่วยักษ์ เป็นต้น มีลานกิจกรรมให้เด็กเรียนรู้และเล่นเป็นกลุ่ม อาทิ การประกวดหุ่นยนต์ “Robot for kids” ประกวดวาดภาพ การเดินแฟชั่นโชว์เด็กที่ยาวที่สุดในประเทศไทย รวมทั้งกิจกรรมบริจาคของเล่น “Toys for Toys” เพื่อมอบให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสถานสงเคราะห์ด้วย


นอกจากนี้ ผู้จัดมีกำหนดจัดงาน “KIDSCOVERY WORLD : Tales & Toys” ขึ้นในภูมิภาคต่างๆ ดังนี้ วันที่ 27-29 ธันวาคม 2556 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่ วันที่ 10-12 มกราคม 2557 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุดรธานี และวันที่ 28-30 มีนาคม 2557 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลสุราษฎร์ธานี


นวรัตน์ รามสูต
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
24/10/2556