นักเรียนทุนพระราชทานและครูดีเด่น 2560

ทุนพระราชทาน มทศ. 21 กันยายน 2560

ที่มา: Theerapong Sriwongsa