คุณหญิงกัลยา ติดตามมาตรการป้องกันโควิด และการเข้าถึงการศึกษาสำหรับคนพิการ ที่อุบลราชธานี

ข่าว ศธ.360 องศา 11 กรกฎาคม 2564

คุณหญิงกัลยา ติดตามมาตรการป้องกันโควิด และการเข้าถึงการศึกษาสำหรับคนพิการ ที่อุบลราชธานี

เมื่อวันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม 2564 นายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมตรวจเยี่ยมสถานศึกษากับคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ระลอกใหม่ ภาคเรียนที่ 1 /2564 และนโยบายการจัดการศึกษาตามนโยบายการเข้าถึงทางการศึกษาสำหรับคนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ของโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล อำเภอเมืองฯ จังหวัดอุบลราชธานี
ภาพ/ข่าว: คณะทำงาน ผตร.ศธ.