ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัด (ตำแหน่งอำนวยการระดับต้น) สังกัดสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพิ่มเติม

ข่าวรับสมัคร 14 สิงหาคม 2563