๙๙ พระบรมราโชวาทฯ : ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียน ทั้งทางตรงและทางอ้อม ( 10 ม.ค. 63)

infographic 05 กุมภาพันธ์ 2563

 

Download ไฟล์ภาพขนาดใหญ่ ที่ด้านล่าง

ไฟล์แนบ