๙๙ พระบรมราโชวาทฯ : ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียน ทั้งทางตรงและทางอ้อม ( 9 ธ.ค 62)

infographic 05 กุมภาพันธ์ 2563

 

 

Download ไฟล์ภาพขนาดใหญ่ ที่ด้านล่าง

ไฟล์แนบ