ศธ.ร่วมพิธีบำเพ็ญพระกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ

ข่าววงการศึกษา 06 สิงหาคม 2551

           นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายพงศกร อรรณนพพร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายบุญลือ ประเสริฐโสภา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารระดับ และข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมพิธีบำเพ็ญพระกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ภายในพระบรมมหาราชวัง


-----------------------------------------
กลุ่มสารนิทศ