ศธ.ประชุมหารือเตรียมการจัดประชุมคณะทำงานร่วมไทย-ออสเตรเลีย ครั้งที่ 2

ข่าววงการศึกษา 22 กรกฎาคม 2551
        

      21 กรกฎาคม 2551 : นายชินภัทร ภูมิรัตน รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเพื่อเตรียมการจัดประชุมคณะทำงานร่วมไทย-ออสเตรเลีย ครั้งที่ 2 ซึ่งฝ่ายออสเตรเลียจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ในวันที่ 9 กันยายน 2551 ณ กรุงแคนเบอร์ร่า ประเทศออสเตรเลีย
การประชุมคณะทำงานร่วมด้านการศึกษาระหว่างไทยกับออสเตรเลีย (Joint Working Group) ได้เริ่มจัดขึ้นเป็นครั้งแรกที่กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2548 ภายหลังจาก การลงนามในความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาและฝึกอบรม ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการของไทยกับกระทรวงศึกษา วิทยาศาสตร์ และฝึกอบรม ของออสเตรเลีย เมื่อปี 2547

                   นายชินภัทร กล่าวว่า การประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการจัดประชุมคณะทำงานร่วมไทย-ออสเตรเลีย ครั้งที่ 2 นี้ ที่ประชุมได้พิจารณาเกี่ยวกับร่างกำหนดการประชุม และประเด็นการหารือต่างๆ ภายใต้หัวข้อหลักใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านอุดมศึกษา ด้านอาชีวศึกษา และการฝึกอบรม ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน และโครงการและกิจกรรมความร่วมมือต่างๆ ที่สนับสนุนการศึกษา ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีมติให้หน่วยงานยืนยันเกี่ยวกับประเด็นย่อยต่างๆ ภายใต้หัวข้อหลักทั้ง 4 หัวข้อ มายังฝ่ายเลขานุการฯ อีกครั้ง พร้อมทั้งขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมข้อมูลและเอกสารในประเด็นที่หน่วยงานรับผิดชอบ เพื่อนำเสนอในที่ประชุมคณะทำงาน ร่วมไทย-ออสเตรเลีย ครั้งที่ 2 โดยขอให้นำเสนอใน 3 ประเด็นหลัก คือ ทิศทางของนโยบาย สาขาความร่วมมือที่หน่วยงานให้ความสำคัญ และสาขาอื่นๆ ที่มีความเป็นไปได้ที่จะมีความร่วมมือ ในอนาคต

 

*******************************************

วาสนา / ข่าว
ธิรดา / ภาพ