สป.รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 6 อัตรา

ข่าววงการศึกษา 15 กรกฎาคม 2551
                ดร.จรวยพร ธรณินทร์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามในประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานปลัดกกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 3 ตำแหน่ง รวม 6 อัตรา คือ ตำแหน่งพนักงานแปลภาษา 3 อัตรา ตำแหน่งผู้ช่วยกิจกรรมทางการศึกษา 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 อัตรา

               การรับสมัครเริ่มตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2551 ในวันเวลาราชการ สมัครได้ที่กลุ่มบริหารบุคคล สอ.สป. อาคารรัชมังคลาภิเษก ชั้น 9 ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบ และประเมินสมรรถนะ และกำหนดวันเวลา สถานที่ ในการทดสอบและประเมินสมรรถนะ ภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2551 ณ กลุ่มบริหารบุคคล สอ.สป. และทาง http://www.moe.go.th/bga สำหรับวัน เวลา และสถานที่ในการสอบ และประเมินสมรรถนะ จะประกาศ ณ วันที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ
สำหรับเกณฑ์การตัดสิน และการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดสรร จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเรียงตามลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ ในส่วนของการทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทำสัญญาจ้างตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการกำหนด ทั้งนี้ผู้สนใจสมัครสอบ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่กลุ่มบริหารบุคล สอ.สป. โทร. 02 280 2861 หรือที่ http://www.moe.go.th/bga
******************************
กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.
แหล่งที่มา/ผู้ส่ง กลุ่มสารนิเทศ