ศธ.ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูป

ข่าว ศธ.360 องศา 18 เมษายน 2560

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นำผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 89 รูป ณ กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันอังคารที่ 18 เมษายน 2560

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกันทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 89 รูป ที่บรรพชาอุปสมบทในโครงการทำดีเพื่อพ่อ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 10 เมษายน ที่ผ่านมา

โครงการทำดีเพื่อพ่อฯ ได้กำหนดระยะเวลาในการปฏิบัติศาสนกิจ 9 วัน ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน และพระสงฆ์ในโครงการฯ จะลาสิกขาในช่วงเย็นของวันที่ 18 เมษายน 2560

โครงการดังกล่าวเป็นหนึ่งในกิจกรรมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง สำหรับกิจกรรมที่จะจัดขึ้นครั้งต่อไปคือ โครงการปลูกป่าร่วมใจ ทำดีเพื่อพ่อ จำนวน 999,989 ต้น ซึ่งจะดำเนินการในช่วงเดือนกรกฎาคม 2560

          ปารัชญ์/สรุป

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.