ศธ.จัดโครงการบรรพชาอุปสมบททำดีเพื่อพ่อ 9,999 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลฯ

ข่าว ศธ.360 องศา 10 เมษายน 2560

กระทรวงศึกษาธิการ จัดโครงการบรรพชาอุปสมบททำดีเพื่อพ่อ พระสงฆ์และสามเณรจำนวน 9,999 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดย นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นำผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วม  ณ บริเวณสนามหญ้าหน้ากระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2560

โครงการบรรพชาอุปสมบททำดีเพื่อพ่อ พระสงฆ์และสามเณรจำนวน 9,999 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กำหนดจัดพร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศ จังหวัดละ 89 คน ใช้เวลาปฏิบัติศาสนกิจ 9 วัน ระหว่างวันที่ 10 – 18 เมษายน 2560 ด้านส่วนกลางได้จัดพิธีบรรพชาอุปสมบท ณ พระอุโบสถวัดมกุฏกษัตริยาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยช่วงเช้า สมเด็จพระวันรัต เดินทางมาเป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ เพื่อประทานผ้าไตรแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และกล่าวสัมโมทนียกถาแก่ผู้บรรพชาอุปสมบทและผู้ร่วมงาน ให้ใช้กาย วาจา ใจ ไปในทางที่ถูกต้อง โดยใช้ปัญญาควบคุมจิตใจให้บริสุทธิ์ และต้องใช้สติควบคุมปัญญาเป็นหางเสืออีกต่อหนึ่ง โดยเฉพาะผู้บรรพชาอุปสมบท ขอให้ตั้งใจศึกษาเรียนรู้พระธรรมและทำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น จากนั้นกระทรวงศึกษาธิการจัดขบวนแห่นาคจำนวน 89 คน ไปยังพระอุโบสถวัดมกุฏกษัตริยาราม เพื่อทำพิธีบรรพชาอุปสมบท

          ปารัชญ์/สรุป

อธิชนม์,ธเนศ,ธนภัทร,กิตติกร/ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.