รมว.ศธ.มอบทุนศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพีโทรนาส

ข่าววงการศึกษา 07 กรกฎาคม 2551
          นายสมชาย วงษ์สวัสดิ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นปรานพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนไทย เพื่อไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พีโทรนาส (ยูทีพี) ประจำปีการศึกษา 2551 จำนวน 10 คน โดยมีฯณฯดาโต๊ะ ชารานี อิบบราฮิม เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย คุณอาบู บาก้า ซาเลย์ ผู้จัดการบริษัทพีโทนาส ประจำประเทศไทยเข้าร่วมงาน

                     นายสมชาย วงษ์สวัสดิ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวแสดงความ ชื่นชมนักเรียนไทยที่ผ่านการคัดเลือกเป็นนักเรียนทุนการศึกษาของบริษัทพีโทรนาส เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพีโทรนาส(ยูทีพี) โดยอวยพรให้นักเรียนทุกคนสำเร็จทั้งในด้านการศึกษาและอาชีพตลอดไป อย่างไรก็ตามต้องขอขอบคุณบริษัทพีโทรนาส ที่ได้สนับสนุนการศึกษาแก่นักเรียนไทย ซึ่งถือเป็นการให้โอกาสทางการศึกษาและอนาคต แก่เยาวชนไทย และแสดงให้เห็นถึงปณิธานที่บริษัทฯ ต้องการมอบโอกาสทางการศึกษา แก่สังคมไทย ซึ่งนับว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ พร้อมทั้งจะนำมาซึ่งมิตรภาพและความสำพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซียให้ดำรงอยู่และมีความใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น

                        ดาโต๊ะ ชารานี อิบบราฮิม เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย กล่าวว่า การที่บริษัทพีโทรนาสได้มอบทุนสนับสนุนการศึกษาให้กับนักเรียนไทยไปศึกษาต่อนำมา ซึ่งจะนำมาความสัมพันธ์อันดีและมิตรภาพของทั้งสองประเทศ จึงขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจเล่าเรียนและพึ่งระลึกไว้เสมอว่าทุกคนได้ผ่านการคัดเลือกเข้ามา ดังนั้นต้องทำให้ดีที่สุดเพื่อสานฝันให้กับอนาคตและนำความภาคภูมิใจกลับมาสู่บิดามารดาและประเทศชาติต่อไป

                     สำหรับนักเรียนทั้ง 10 คนจะเดินทางไปยังประเทศมาเลเซียในกลางเดือนกรกฎาคม 2551 เพื่อที่จะร่วมศึกษากับนักเรียนไทยอื่นๆที่ศึกษาอยู่ในสาขาวิศวกรรมและสาขา ทางเทคโนโลยี ทุนการศึกษาจะครอบคลุมถึงค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก ค่าครองชีพ ค่าคอมพิวเตอร์ โดย ผู้ที่ได้รับทุนคือผู้ที่มีผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม มีคุณสมบัติความเป็นผู้นำ และเป็นผู้ที่สามารถทำงานร่วมกับคนอื่นได้ดี ทั้งนี้บริษัทพีโทรนาส ได้สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียนไทยมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2546 ปัจจุบันมีนักเรียนทุนพีโทรนาส ที่ได้รับทุนเพื่อศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพีโทรนาสทั้งสิ้น 59 คน โดยนักเรียนไทยที่กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพีโทรนาส

********************************************
อิชยา/ข่าว
วาสนา/ภาพ
แหล่งที่มา/ผู้ส่ง กลุ่มสารนิเทศ