รมว.ตรีนุช จับมือ เครือข่ายด้านการศึกษา มอบอุปกรณ์สู้ภัยโควิด-19 แก่โรงเรียน สพฐ.-กทม.-สช.ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

ภารกิจ รมว.ศธ 23 มิถุนายน 2564
เมื่อวันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) พร้อมด้วยนายสุทธิชัย จรูญเนตร ที่ปรึกษา รมว.ศธ. นางสาวอรพินทร์ เพชรทัต เลขานุการ รมว.ศธ. ตลอดจนนายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายอัมพร พินะสา เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และคณะผู้บริหาร ศธ. ร่วมในงานมอบอุปกรณ์สู้ภัยโควิด-19 ให้กับโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) กรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตดินแดง สำนักงานเขตห้วยขวาง และตัวแทนผู้ประกอบการ ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยมีนายสุชาติ กลัดสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) กรุงเทพมหานคร เขต 2 ผู้บริหารโรงเรียน และเครือข่าย เข้าร่วม
รมว.ศธ. กล่าวว่า จากการที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ได้จัดแบ่งโซนพื้นที่ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ โดยกำหนดพื้นที่กรุงเทพมหานคร เป็นหนึ่งในสี่ของพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด โดยกระทรวงศึกษาธิการ ได้ร่วมกับสำนักอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนและแผนเผชิญเหตุกรณีป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ในสถานศึกษา พร้อมออกแนวปฏิบัติให้สถานศึกษาดำเนินการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครอง อาทิ การประเมินสถานศึกษา การประเมินความเสี่ยงบุคคล ยกระดับความปลอดภัย 6พลัส มาตรการหลัก DMHT-RC มาตรการเสริม SSET-CQ ดูแลตนเอง และมาตรการเฉพาะ พร้อมติดตามประเมินผล
การจัดงานมอบอุปกรณ์สู้ภัยโควิด-19 ให้กับโรงเรียนทั้ง 15 แห่ง ในครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สอดคล้องกับมาตรการหลัก DMHT-RC ของกระทรวงสาธารณสุข ที่จะช่วยลดข้อกังวลใจและสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครอง เกี่ยวกับการดูแลสุขอนามัยของนักเรียนและครู ตลอดจนสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา ในช่วงของการเปิด ภาคเรียนตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข โดยได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์สู้ภัยโควิด-19 ทั้งหน้ากากอนามัย กว่า 10,000 ชิ้น เจลแอลกอฮอลล์ออแกนิค 5,000 ลิตร และวิตามินซี 15,000 ซอง จากเครือข่ายผู้สนับสนุนงานด้านการศึกษา ได้แก่ คุณอนงค์ เพชรทัต อดีตสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร โครงการช่างช่วยช่าง ช่างช่วยชาติ ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อมอบให้กับโรงเรียน สพท.กทม. สำนักงานเขตดินแดงและสำนักงานเขตห้วยขวาง ตลอดจนตัวแทนผู้ประกอบการตลาดดินแดงและตลาดห้วยขวาง โดยมีโรงเรียนร่วมรับมอบจำนวน 15 แห่ง ประกอบด้วย สังกัด สพป.กทม. รร.พิบูลอุปถัมภ์ และ รร.วัดอุทัยธาราม สังกัด สพม.กทม.เขต 2 รร.สุรศักดิ์มนตรี รร.กุนนทีรุทธารามวิทยาคม รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการรัชดา และ รร.จันทร์หุ่นบำเพ็ญ สังกัด สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สพฐ. รร.พิบูลประชาสรรค์ สังกัด กรุงเทพมหานคร รร.วิชูทิศ รร.วิชากร รร.สามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกูล) รร.พระราม 9 กาญจนาภิเษก และ รร.ประชาราษฎร์บำเพ็ญ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) รร.พระแม่ฟาติมา รร.อำนวยพิทยา และ รร.สามัคคีบำรุงวิทยา พร้อมทั้งวิทยาลัยเทคนิคระยอง และวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ยังได้สนับสนุนนวัตกรรมฆ่าเชื้อโควิด-19 อาทิ หุ่นยนต์พ่นหมอก เครื่องฆ่าเชื้อด้วยหลอด UV-C และอุโมงค์ฆ่าเชื้อ สำหรับใช้ยับยั้งการแพร่กระจายไวรัสในโรงเรียนด้วย
ในส่วนของการเปิดภาคเรียนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ดิฉันได้รับรายงานสถานการณ์ของทุกโรงเรียนทั่วประเทศ พบว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ทั้งในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา ทั้งของรัฐและเอกชนทุกแห่ง ได้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติของกระทรวงศึกษาธิการ และ ศบค. จึงขอเน้นย้ำว่า “เพื่อให้ทุกคนไม่พลาดโอกาสในการเรียนรู้ คำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุด” สถานศึกษาแต่ละแห่งสามารถจัดการเรียนการสอนโดยยึดสภาพจริงตามสถานการณ์เป็นหลัก เลือกใช้วิธีการสอนรูปแบบใดก็ได้ที่เหมาะสม รวมถึงหากจำเป็นก็สามารถเปลี่ยนจากการเรียนที่โรงเรียนเป็นการเรียนในรูปแบบอื่นทดแทน
นวรัตน์ รามสูต: สรุป
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
23/6/2564