รมช.กนกวรรณ เยี่ยมชมมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ปี 2564 ชื่นชมรูปแบบไฮบริดอีเว้นท์ ช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ของคนไทยทุกช่วงวัย

ภารกิจ รมช.ศธ 2 20 พฤศจิกายน 2564
เมื่อวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายกมล รอดคล้าย ที่ปรึกษา รมช.ศึกษาธิการ เยี่ยมชมมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2564 ณ อาคาร 9 - 12 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นายสุวรงค์ วงษ์ศิริ รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) รักษาการแทนผู้อำนวยการ อพวช. นางกรรณิการ์ เฉิน และนายชนินทร วรรณวิจิตร รองผู้อำนวยการ อพวช. ตลอดจน ผู้ช่วยศาสตราจารย์รวิน ระวิวงศ์ ผู้บริหาร อพวช. นำเยี่ยมชมนิทรรศการต่าง ๆ ภายในงาน
รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า งาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ” ปี 2564 ถือว่าจัดได้อย่างยิ่งใหญ่ ในรูปแบบไฮบริดอีเว้นท์ ที่ผสมผสานระหว่างการเข้าชมงานในฮอลล์ หรือเลือกรับชมจากที่บ้านผ่านระบบออนไลน์ ภายใต้แนวคิด ศิลปะ วิทยาศาสตร์ และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Art - Science - Innovation and Creative Economy) ซึ่งจากการเยี่ยมชมนิทรรศการภายในงาน อาทิ นิทรรศการเทิดพระเกียรติ นิทรรศการหนึ่งเรียบง่าย หลายคุณอนันต์ นิทรรศการภารกิจข้ามดวงดาว นิทรรศการโครงร่างสร้างเรื่อง นิทรรศการดินแดนผักและผลไม้ เป็นต้น ทำให้เห็นถึงความก้าวหน้าของการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศและนานาชาติ ผ่านกิจกรรมที่ช่วยกระตุ้นความสนใจและสร้างแรงบันดาลใจ ให้เกิดการนําวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อขับเคลื่อนประเทศ สร้างเวทีสำหรับเยาวชนและนักศึกษา ได้แสดงออกทางความคิดและการสร้างสรรค์ผลงาน และเป็นเวทีแห่งการเรียนรู้สําหรับประชาชนทั่วไป
"ที่ผ่านมา กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงาน กศน. และ อพวช. อว. เป็นเครือข่ายการทำงานที่ดี (Good partnership) ต่อกัน ในด้านการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาทั่วประเทศทั้ง 20 แห่ง ตามนโยบาย กศน. WOW จึงขอแสดงความชื่นชมในการจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ และหน่วยงานร่วมจัดกว่า 80 แห่ง ได้ร่วมสร้างสรรค์มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ การแข่งขันทางด้านวิทยาศาสตร์ การประชุม สัมมนา ตลอดจนการแสดงสินค้า ที่ตอบโจทย์การสร้างการเรียนรู้ของคนไทยทุกช่วงวัย ตามนโยบายรัฐบาลเป็นอย่างดี" รมช.ศึกษาธิการ กล่าว
20/11/2564