รมช.กนกวรรณ ให้กำลังใจครู-ผู้บริหารฉีดวัคซีน สร้างความมั่นใจช่วงเปิดภาคเรียนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี

ภารกิจ รมช.ศธ 2 26 มิถุนายน 2564
เมื่อวันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2564 นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายกลม รอดคล้าย ที่ปรึกษา รมช.ศธ. นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายวีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางไปให้กำลังใจครู และผู้บริหาร ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และโรงเรียนเอกชนในพื้นที่นนทบุรี ที่เข้ารับการฉีดวัคซีน จำนวนกว่า 3,000 คน ณ หน่วยความร่วมมือบริการวัคซีนโควิด-19 ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี โดยมีนางธรรมพร แข็งกสิการ ศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี ผู้บริหารและคณะครู ให้การต้อนรับ "วันนี้ตั้งใจมาให้กำลังใจแก่ครูและผู้บริหารที่มาฉีดวัคซีน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ และสร้างความมั่นใจแก่พ่อแม่ผู้ปกครอง นักเรียน และตัวเองในการทำหน้าที่จัดการเรียนการสอน โดยการฉีดวัคซีนในครั้งนี้ มีทั้งการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 และฉีดเข็มที่ 2 ซึ่งไม่ว่าโรงเรียนจะจัดการเรียนการสอนในรูปแบบใด ขอให้ยึดหลักความปลอดภัยด้านสาธารณสุขเป็นสำคัญ และปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุกรณีป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ในสถานศึกษา ได้แก่ 1) สถานศึกษาเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม 6 มิติ 2) การประเมินสถานศึกษาก่อนเปิดเทอม 44 ข้อใน Thai Stop COVID Plus 3) การประเมินความเสี่ยง Thai Save Thai ก่อนออกจากบ้าน 4) ยกระดับความปลอดภัย 6 พลัส คูณ 6 มาตรการหลัก มาตรการเสริม และมาตรการเฉพาะ 5) 6 พลัส มาตรการหลัก DMHT-RC 6) 6 มาตรการเสริม SSET-CQ 7) มาตรการเฉพาะกรณีศาสนกิจ และความพิการ และกำกับติดตามประเมินผลร่วมระหว่าง ศธ. และ สธ. ผ่านระบบ MOE (COVID-19) ครูโอ๊ะในนามรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ มีความห่วงใยและขอเป็นกำลังใจให้กับทีมแพทย์ พยาบาล ผู้บริหารโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ตลอดผู้มีจิตอาสามาร่วมด้วยช่วยกัน ทั้งพยาบาลที่เกษียณอายุราชการ นักศึกษาพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ ประชาชนที่มีจิตบริการ และขอแสดงความขอบคุณมายังบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ที่เอื้อเฟื้อสถานที่และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนนนทบุรี รวมทั้งครูและผู้บริหารที่มาฉีดวัคซีนในครั้งนี้ อย่างไรก็ตาม ขอฝากให้ทุกคนร่วมกันสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือสม่ำเสมอ เว้นระยะห่าง รักษาสุขภาพอนามัย เพื่อเราจะก้าวข้ามวิกฤตนี้ไปด้วยกัน" รมช.ศึกษาธิการ กล่าว
นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
สถาพร ถาวรสุข: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
26/6/2564