รมช.คุณหญิงกัลยา เยี่ยมให้กำลังใจครู บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนที่มารับวัคซีน จังหวัดนนทบุรี

ภารกิจ รมช.ศธ 13 มิถุนายน 2564
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลาประมาณ 11.00 น. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี, นายสุภัทร จำปาทอง ปลัด กระทรวงศึกษาธิการ, นายวีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนโควิด -19 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดนนทบุรี ณ สถานที่ฉีดวัคซีนเซ็นทรัลเวสต์เกต จังหวัดนนทบุรี ให้การต้อนรับ

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญต่อการฉีดวัคซีนให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นอย่างมาก โดยได้จัดสรรเป็นบุคลากรในกลุ่มแรก ๆ ที่ได้รับการฉีด ในส่วนของจังหวัดนนทบุรี ทางสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรีได้รวบรวมรายชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนทั้งหมด 14,000 คน เสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดในการจัดสรรการฉีดวัคซีน ซึ่งได้รับการจัดสรรแล้วจำนวน 7,500 คน โดยคาดว่าครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดนนทบุรีทั้งหมดจะได้รับการฉีดวัคซีนวัคซีนภายในเดือนมิถุนายนนี้

ขอแสดงความขอบคุณและเป็นกำลังใจให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน และสถานที่ที่ให้บริการฉีดทุกจังหวัด ตั้งแต่ทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ไปจนถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เหน็ดเหนื่อย เสียสละ เสี่ยงอันตราย พร้อมขอแสดงความชื่นชมและแสดงความเสียใจกับผู้ที่ได้รับผลกระทบทุกครอบครัว ซึ่งทุกคนทำงานอย่างเสียสละ รัฐบาลก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ ขอให้ทุกคนเข้าใจด้วยว่ารัฐบาลพยายามทำอย่างเต็มที่ พร้อมจะบริหารวัคซีนตามจำนวนและความเสี่ยงคลัสเตอร์ใหม่ที่จะเกิดขึ้น เพื่อต้องจำกัดคนแพร่เชื้อให้ได้ต่อไป

สุดท้ายนี้ สำหรับในวันพรุ่งนี้ เป็นวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 เชื่อมั่นว่าจะไม่เกิดปัญหาอย่างแน่นอน เนื่องจากสถานศึกษามีประสบการณ์ในการจัดการศึกษาในสภาวะวิกฤตเช่นนี้มาแลัว ส่วนรูปแบบในการจัดการเรียนการสอนขึ้นอยู่กับความพร้อมของสถานศึกษาและบริบทของพื้นที่เป็นสำคัญ

ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว​: สรุป/ถ่ายภาพ
นวรัตน์​ ราม​สูต​: เรียบเรียง
กลุ่ม​ประชา​สัมพันธ์​ สร.: รายงาน
13/6/2564